KviK (KVALITET I KIROPRAKTORPRAKSIS)

KviK (Kvalitet i Kiropraktorpraksis) er kiropraktorernes kvalitetsenhed, hvis primære formål er at understøtte kiropraktorernes arbejde med at styrke og udvikle kvaliteten i kiropraktorpraksis.

Arbejdsområder

KviK består af fire kvalitetskonsulenter, som overordnet arbejder med at udvikle og implementere en ny kvalitetsmodel. Kvalitetsmodellen skal bygge videre på eksisterende viden og erfaring med kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis. Centrale elementer i kvalitetsmodellen er datadrevet kvalitetsarbejde samt erfaringsudveksling og benchmarking. Herunder ses de indsatser der på nuværende tidspunkt arbejdes med for at understøtte dette:   

Erfaringsopsamling

Med afsæt i erfaringer fra tidligere kvalitetsarbejde udvælges områder til den fremadrettede kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis.

Diagnosekodning

Understøttelse af en systematisk og ensartet tilgang til ICPC-2 diagnosekodning i kiropraktorpraksis. Få flere oplysninger og find bl.a. Vejledning i diagnosekodning HER.

Epikriser og korrespondancemeddelelser

Understøttelse af tværfaglig kommunikation samt systematisk og ensartet tilgang til afsendelse af epikriser og korrespondancer. Få mere information og vejledning HER.

Datafangst ved Sentinel

Implementering af IT-programmet Sentinel til datafangst med henblik på kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis. Se mere HER.

Patienttilfredshedsundersøgelse

Udvikling, afprøvning og gennemførelse af en undersøgelse omhandlende patientoplevet kvalitet i kiropraktorpraksis. Udviklingen foregår i samarbejde med praksis og undersøgelsen forventes gennemført i løbet af 2023.

Patientrapporterede oplysninger (PRO)

Afsøgning af mulige PRO-værktøjer til kiropraktorpraksis.

PRO er en systematisk indsamling og brug af patientrapporterede oplysninger om helbredstilstand, hvor patientens svar på et spørgeskema anvendes i mødet mellem patient og sundhedsfaglig kliniker.

Klyngekoncept

Udvikling af et koncept for klynger i kiropraktorpraksis, hvor formålet er at samle kiropraktorer til erfaringsudveksling og videndeling med udgangspunkt i data. Klynger effektueres ikke i indeværende overenskomstperiode.

 

Kontakt KviK

Ved spørgsmål, behov for vejledning eller ideer til den videre kvalitetsudvikling kan KviK kontaktes HER eller via KviK’s fælles postkasse kvik@kiroviden.sdu.dk

nikkb