Kursusbestemmelser

Tilmelding og betaling:

Tilmelding sker altid elektronisk på: www.kiroviden.dk
Du skal have en brugerprofil med tilknyttet NemID for at kunne tilmelde dig.

Der udfyldes én tilmelding pr. kursus pr. deltager. Se tilmeldingsfristen under det enkelte kursus. Husk altid at have dine personlige oplysninger på din profil korrekt opdateret, da f.eks. arbejdsgiveroplysninger på fakturaen importeres herfra.

Betalingen foregår online med kreditkort i betalingsmodulet i forbindelse med tilmeldingen.

Vær opmærksom på, at du som endelig bekræftelse på din tilmelding kun modtager en faktura pr. e-mail.

Hvis et kursus er overtegnet, forbeholder Kiropraktorernes Videnscenter sig ret til at prioritere kiropraktorer først.

Ved overtegning oprettes en venteliste.

Forplejning og indkvartering:

Kursusgebyret er som oftest inklusiv forplejning i løbet af dagen. Se den enkelte kursusbeskrivelse. Forplejning i øvrigt og indkvartering kan som regel tilvælges i forbindelse med tilmelding.
Ved særlige behov omkring måltider – allergener m.v. – bedes du give besked allerede ved tilmelding. Ved særlige behov omkring indkvartering i øvrigt bedes du ligeledes give besked ved tilmelding.

Afmelding:

Afmelding skal ske skriftligt pr. e-mail til Kiropraktorernes Videnscenter – se kontaktoplysningerne nedenfor.

Fysiske kurser:

  • Ved afmelding senest 5 uger før kursets afholdelse tilbagebetales hele kursusgebyret.
  • Ved afmelding senest 2 uger før kursets start tilbagebetales halvdelen af kursusgebyret.
  • Ved afmelding mindre end 2 uger før kursets start tilbagebetales kursusgebyret ikke.

Online kurser:

  • Ved afmelding senest 3 hverdage før kursets afholdelse tilbagebetales hele kursusgebyret.
  • Ved afmelding mindre end 3 hverdage før kursets start tilbagebetales kursusgebyret ikke.

Kursustilmeldingen er personlig. Ved afmelding kan pladsen ikke videregives til en anden person.

Ved afmelding i forbindelse med sygdom eller mistanke herfor gælder ovenstående fortsat.
Kursisten er selv forpligtet til at orienterer sig i og overholde gældende retningslinjer og anbefalinger som udstedes fra myndighederne.

 Ændringer og aflysning:

Kiropraktorernes Videnscenter forbeholder sig ret til ændringer i programmet af såvel pris, tid, sted, indhold, og underviser.

Kiropraktorernes Videnscenter forbeholder sig ret til at aflyse et planlagt kursus ved for få tilmeldinger eller på grund af sygdom.

Kiropraktorernes Videnscenter forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre et kursus på grund af force majeure som bl.a. kan være naturkatastrofer, sundhedsmæssige trusler, epidemier, pandemier, krig eller hvor der fra myndighedernes side anbefales andet.

Såfremt et kursus aflyses, vil de tilmeldte deltagere blive kontaktet skriftligt eller pr. telefon.

Kursusmateriale:

Ordinære kurser: Program, deltagerliste m.m. fremsendes pr. e-mail ca. en uge før kursusstart.
Online kurser: Program samt link til det virtuelle møderum fremsendes pr. e-mail ca. 2-3 dage før afholdelse.

Systematisk efteruddannelse:

Kiropraktorernes Videnscenters kurser registreres automatisk som systematisk efteruddannelse i registreringsmodulet efter kurset er afholdt. Hvilket kerneområde, og hvor mange timers efteruddannelse et kursus er sat til, kan ses under det enkelte kursus. Du skal naturligvis deltage i alle timer/dage for at få det givne antal efteruddannelsestimer registreret.

Hvis du ikke kan deltage ”live” i et online kursus, kan det ikke blive godkendt som systematisk efteruddannelse, selvom optagelsen af kurset bliver set efterfølgende.

Samtykke til brug af personlige oplysninger:

Kiropraktorernes Videnscenter gør opmærksom på, at der ved tilmelding gives samtykke til, at Kiropraktorernes Videnscenter videregiver personoplysninger (navn, titel, ansættelsessted og by) om deltagerne til underviser. Formålet er at give underviser mulighed for at tilrettelægge sin undervisning effektivt i henhold til målgruppen.
Der gives samtidigt samtykke til, at der udleveres en deltagerliste blandt deltagerne, hvoraf navn, primær beskæftigelse, ansættelsessted og by vil fremgå.

Kiropraktorernes Videnscenter gør desuden opmærksom på, at kurser – både online og fysiske kan blive optaget og gemt til senere distribution i forbindelse med undervisning og efteruddannelse.

Forbehold:

Der tages forbehold for trykfejl og fejl i tekster, kursusmateriale og andet.

Kontakt:

Efteruddannelsesenheden

efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

 

Gældende version: December 2021

nikkb