FAQ - Efteruddannelse

Kurser

Tilmelding sker altid elektronisk på: www.kiroviden.dk. Du skal have en brugerprofil til Kiropraktorernes Videnscenter for at kunne tilmelde dig.
Når du er logget ind, så klik på 'Tilmeld' under det kursus som ønskes tilmeldt. Følg herefter trinnene og afslut med betaling.

Når du har tilmeldt dig vil du få en bekræftigelse på mail. Din registrering er først endelig når vi har modtaget din betaling. .

Husk altid at se faktureringsoplysningerne igennem for at få en korrekt faktura til fx din arbejdsgiver.

Betalingen foregår online med kreditkort i betalingsmodulet i forbindelse med tilmeldingen.

Hvis du ikke betaler i forbindelse med tilmeldingen kan du finde betalingslinket på 'min side' eller i registrerings-emailen. 

Hvis du har problemer med betaling, er du meget velkommen til at kontakte efteruddannelsesenheden på efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

Når du har tilmeldt dig og betalt for et kursus, får du automatisk fakturaen/kvitteringen tilsendt på mail.

Mister du din faktura, kan du til en hver tid også finde den under 'Min side'.  Her kan du se hvilke kurser du er tilmeldt, hvilke du evt. mangler at betale for samt finde dine fakturaer og kreditnotaer.


Spørgsmål kan rettes til: efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

Hvis et kursus er fuldt booket vil det fremgå på tilmeldingssiden. Du vil kunne skrive dig på venteliste og hvis flere muligheder vil du kunne vælge en 2. prioritet. 

Du vil få besked, hvis der bliver en ledig plads til dig.


Spørgsmål kan rettes til: efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

 Hvis du ønsker, at afbestille et kursus, du er tilmeldt, skal du være opmærksom på de gældende afbestillingsregler (se kursusbestemmelserne på www.kiroviden.dk):

  • Afbestiller du kurset inden sidste tilmeldingsfrist, får du det fulde kursusgebyr tilbage.
  • Afbestiller du kurset efter sidste tilmeldingsfrist, men inden 14 dage før kursets afholdelse får du det halve kursusgebyr tilbage.
  • Afbestiller du kurset 14 dage eller senere inden kursets afholdelse, vil du ikke få refunderet kursusgebyret.

Din afmelding skal ske skriftligt til efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

Nej, som hovedregel kan du ikke sende en anden kursusdeltager i dit sted. Hvis der er flere tilmeldinger til et kursus, end der er pladser, opretter vi en venteliste.

Er du tvunget til at sende afbud til et kursus og ønsker at sende en anden i dit sted, skal vedkommende oprette sig på kursets venteliste.

Såfremt der bliver ledige pladser på et kursus, vil de blive tildelt kursusdeltagere fra ventelisten.

Spørgsmål kan rettes til: efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

Det kan ikke loves at kursusmateriale bliver sendt ud før kurset. Dette afhænger af underviseren og eventuelle rettigheder.

Kursusmaterialet vil, hvis det bliver offentliggjort, altid blive rundset elektronisk og er ikke til distribution.

Spørgsmål kan rettes til: efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

Du vil modtaget deltagerlink til kurset senest to dage inden kurset. Husk at se i dit spam-filter om mailen er havnet der.

Har du ikke modtaget et link kan du kontakte os på efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

Nej du må som udgangspunkt ikke optage hverken lyd, billede eller video af kurset, hverken hvis det afholdes fysisk eller virtuelt.

Med tilladelse fra underviseren og mødelederen må der optages til privat brug.

Alle kurser hos Kiropraktorernes Videnscenter er, medmindre andet angivet, målrettet kiropraktorer.

Dog er du er velkomne på de kurser, hvor indholdet også kan relateres til andre faggrupper.

Hvis et kursus er overtegnet, forbeholder Kiropraktorernes Videnscenter sig ret til at prioritere kiropraktorer først uanset tidmeldingstidspunkt.

Du skal på lige fod med alle andre oprette en brugerprofil med tilknyttet NemID.

Hvis du ikke har NemID skal du kontakte os på efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

Nej, vi har valgt, at man ikke modtager et kursusbevis, da dokumentation for deltagelse fremgår under "min side".

Står du i en situation, hvor du har behov for et kursusbevis og udskrift fra "min side" ikke er tilfredsstillende, så skal du kontakte os på efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk.

Systematisk efteruddannelse

Registreringer bliver godkendt efter retningslinjerne for hvad der er systematisk efteruddannelse.

Disse kan læses HER

Nej. Alle kurser fra Kiropraktorernes Videnscenter bliver automatisk gemt i registreringsmodulet, så snart de er afviklet.

Du skal have en brugerprofil til Kiropraktorernes Videnscenter, da registreringen foregår via 'Min side'. Vælg punktet selvregistrering og du har nu følgende 2 muligheder:

  • Registrer et 'Eksternt forhåndsgodkendt kursus'. I 'vælg kursus' feltet kan du se, hvilke muligheder du har.
  • Registrer et 'Eksternt ikke forhåndsgodkendt kursus'. Her skal du selv udfylde alle de påkrævede felter omkring det kursus, du vil registrere.

Når du har registreret et kursus, vil du modtage en bekræftelse på mail.

Du vil via 'min side' kunne se status for registreringen. Læs hvordan du gør HER.

Nej som udgangspunkt er det kun kiropraktorer som arbejder under overenskomsten som er forpligtet til at registrere deres efteruddannelse. 

Dog er det til stor hjælp, hvis alle registrerer deres efteruddannelse for at der kan samles data fra hele professionen. 

Hvis du ikke er enig i afgørelsen om din registrering er systematisk efteruddannelse eller ej, opfordrer vi dig til at tage kontakt til os til at starte med på efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk.

Hvis dialog ikke afhjælper problemet, skal du officielt klage til Kiropraktorfonden, som vil behandle din sag.

Kiropraktorernes Videnscenter skal vejlede om hvordan du officielt klager. 

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Som ejer eller ansat på klinik under overenskomsten kan du anmode kompensation 'Min side' på www.kiroviden.dk.

Du har 2x 3000 kr. pr. år som der kan anmodes om. Systemet holder selv øje med hvor mange gange du kan anmode.

Når du har anmodet om kompensation, vil du modtage en bekræftelse på mail.

Læs mere om retningslinjerne for at opnå kompensation HER.

Læs mere om hvordan du anmoder om kompensation HER.

Hvis dit kursus ikke kommer frem under listen af mulige kurser du kan søge kompensation for, kan det være fordi:

  • Du har opbrugt dine 2 mulige for kompensationer for det igangværende år.
  • Det er et kursus du selv har registreret, som enten ikke er blevet behandlet endnu eller afvist som systematisk efteruddannelse.
  • Kurset ligger på en lørdag og/eller søndag, hvilket ikke udløser ret til kompensation.

Hvis dette ikke er tilfældet kan der være sket en systemfejl, kontakt os da på efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk

Corona

Det er stadig tilladt at afvikle kurser med op til 500 deltagere. 

Det er dog gældende at deltagerne skal være primært siddende og med fælles retning mod en scene.

Der derudover skal der være min. 1 meters afstand imellem deltagerne og alle skal bæres mundbind når man ikke sidder ned.

Derudover er det vigtigt at alle overholder Sundhedsstyrelsens generelle anbefalering ift. afstand, håndsprit mm. og husker på selv at udvise ansvar og samfundssind.

Kiropraktorernes Videnscenter arbejder sammen med det pågældende kursussted for at alle gældende retningslinjer vil blive overholdet.

Det betyder at krav om plads, rengøring, håndsprit mm. vil blive overholdt.

Hvis et kursus ikke kan afvikles efter gældende retningslinjer vil de blive aflyst eller flyttet.

Du skal følge de retningslinjer som er gældende.

Du kan spørge mødelederen, som er bekendt med seneste retninglinjer.

Er der krav om mundbind bedes du selv medbringe til eget forbrug.

Udviser du tegn på smitsom sygdom herunder corona, så skal du kontakte mødelederen.

Jf. Kiropraktorerens Videnscenters kursusbestemmelser må du ikke deltage, hvis du udviser tegn på smitsom sygdom uanset tidspunkt.

Det er den pågældende mødeleder som træffer den endelige afgørelse.

Nej du kan som udgangspunkt ikke få dine penge tilbage, hvis du ikke kan deltage pga. tegn på smitsom sygdom.

Dvs. at også selvom du kun er under mistanke om at have en smitsom sygdom som fx corona, sidestilles det med almindelig sygdom og derfor refunderes beløbet ikke, hvis det er efter aflysningsfristen.

nikkb