Kompensationsordning

Kiropraktorfonden har siden 2010 bevilget midler til delvis kompensation for økonomisk tab for deltagelse i NIKKB’s efteruddannelse på hverdage.

Fra 2018 er modellen ændret, så den udelukkende gælder for kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst og kun omfatter aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelse.

Der ydes fortsat kompensation for tabt arbejdsfortjeneste med kr. 3.000 pr. hele kursusdag og op til kr. 6.000 pr. år, og deles mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Kompensation gives kun for kurser/efteruddannelsesaktiviteter som afholdes af Kiropraktorernes Videnscenter eller anden aktivitet som er blevet godkendt som systematisk efteruddannelse. 

Kompensationsordningen administreres af Kiropraktorernes Videnscenter som videregiver oplysningerne til Danske Regioner som står for udbetalingen. 

Der anmodes om kompensation via ”min side” på kiroviden.dk. Du kan læse hvordan du gør HER

 

Du kan kun anmode om kompensation, når et kursus er blevet godkendt som systematisk efteruddannelse og efter et kursus er afviklet. 

Anmodninger skal ske i indeværende år - altså ved deltagelse på kompensationsgivende kursus i 2022, så skal der anmodes om kompensation inden udgangen af 2022.

Det er ikke muligt at opspare kompensation og tage med over til det efterfølgende år.

nikkb