Turnusmateriale

Lovgrundlaget for turnusuddannelsen er Bekendtgørelse om kiropraktorers turnustjeneste.

Bekendtgørelsens regler uddybes i   målbeskrivelser for kiropraktorernes turnustjeneste

Kursusprogrammet uddybes i  kursusmålbeskrivelserne

Læs mere om baggrund og regler på www.danskkiropraktorforening.dk/turnus

Information vedrørende autorisation og selvstændigt virke kan indhentes fra Sundhedsstyrelsen/Styrelsen for Patientsikkerhed.

DKF og Uddannelsesrådet for kiropraktorers turnustjeneste gennemførte i 2011 og 2012 en kvalitetsreform af turnusuddannelsen. Første skridt var udarbejdelsen af en ny målbeskrivelse, hvormed man bl.a. indførte et obligatorisk uddannelsesprogram med logbog, som det kendes fra lægernes kliniske basisuddannelse. Siden er der udviklet faste procedurer for evaluering og administrationen af selve turnuskurserne er overgået til Kiropraktorernes Videnscenter. Obligatoriske kurser i brug af logbogen er tillige indført for tutorer.

For at Sundhedsstyrelsen kan give tilladelse til selvstændigt virke skal uddannelsesprogrammets logbog være udfyldt af tutor og turnuskandidat og godkendt af Turnusudvalget efter endt turnustjeneste.

Ved oprettelsen af nye turnusansættelser sendes uddannelsesprogrammets logbog sammen med andet relevant materiale til klinikken, men det kan også downloades herunder.

Endelig har turnusuddannelsen sin egen netklynge på Basecamp, der anvendes til at dele casebeskrivelser før hver turnusweekend, program og praktiske oplysninger for hvert kursus og som kan fungere som et lukket diskussionforum. Nye turnuskandidater inviteres til netklyngen ved begyndelsen af deres turnusansættelse.

Ved spørgsmål: Kontakt Mathilde Lerche på turnus@kiroviden.sdu.dk

Materialer
Uddannelsesprogram for turnus (logbog)

Caseliste

Vejledning om brug af caselister

Vejledning til brug af Basecamp

Vejledning til at skrive caserapporter

nikkb