For tutorer

Rammevilkårene for tutorer sorterer under DKF.

Det gælder eksempelvis godkendelse som tutor, turnuskandidatens ansættelsesforhold og til en vis grad formidlingen af kontakt mellem kandidater, der søger turnusansættelse, og interesserede klinikker. Ligeledes formidles den økonomiske støtte til ansættelse af turnuskandidater i klinikkerne herfra.

Yderligere oplysninger herom kan findes på www.danskkiropraktorforening.dk/turnus


TUTORKURSER

Kiropraktorernes Videnscenter varetager afholdelsen af de obligatoriske kurser for tutorer, som består af to dele:

1) Gennemgang af logbogen v/Janni Bang
2) MUS – Den udviklingsunderstøttende Samtale v/Anette Havstein Eriksen

Logbogsgennemgangen afholdes to gange om året i marts og august, mens MUS-kurset kun udbydes til august.

Kommende kurser er fastlagt til:

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 9.00 - 11.30 på Kiropraktorernes Videnscenter i Odense

Bemærk venligst, at kurset kun er obligatorisk, hvis man ikke tidligere har deltaget i det i dens nuværende form. Det vil i praksis sige siden logbogens indførelse.

Som tutor vil du modtage invitation til deltagelse i tutorkurset. Du er også altid velkommen til at kontakte turnusadministrator Mathilde Lerche på turnus@kiroviden.sdu.dk 


ØKONOMI

Ifølge standard ansættelseskontrakten for turnuskandidater påhviler det tutor/ansættelsesstedet at betale for udgifter i forbindelse med turnuskurserne. Kiropraktorernes Videnscenter tager sig af opkrævning af betaling for turnuskandidatens forplejning under kurserne.

For tiden betales kr. 2.950,- for forplejningen under alle kurser afholdt på SDU, herunder to af de tre turnusweekender. For den tredje turnusweekend, der afholdes som internat, betales omtrentlig kr. 3.150,- Den nøjagtige pris for internatweekenden ligger først fast, når arrangementet er endeligt planlagt. I forbindelse med de 2 turnusweekender på SDU er en obligatorisk middag, som afregnes på stedet.

 

Links til betaling af hhv. turnusinternat og almindelig forplejning under turnuskurserne:

Betaling af almindelig turnusforplejning

Betaling af turnusinternat

nikkb