FAQ - Turnus

Turnuskurser

Du kan ikke starte på turnuskurserne, førend du har kontrakt på en turnusansættelse i en klinik. Du starter som regel på førstkommende turnuskursus efter din turnusansættelse er startet. Du behøver ikke tage modulerne fra 1-17 i den rækkefølge. Starter du f.eks. den 1. marts i klinikken og der ligger et turnuskursus den 17. marts, så er det din første kursusdag.
Ligger en turnusweekend, som det førstkommende kursus, kan det være uhensigtsmæssigt at starte med det, da der op til skal indleveres en case, og det er fordelagtigt, at have gjort sig nogle erfaringer i klinikken først.

Opstart aftales altid med turnusadministrationen på Kiropraktorernes Videnscenter.

Du kan ikke bare møde op til førstkommende turnuskursus. Du skal inviteres/tilmeldes via turnusadministrationen på Kiropraktorernes Videnscenter. Turnusadministrationen modtager besked fra DKF, så snart der er tegnet en turnusansættelseskontrakt og vil derefter sende en velkomst/informations e-mail til turnuskandidaten samt tutor med information om kursus spor samt bekræftelse på tilmelding til kurserne startende med dato xx og fortløbende.

Se også punktet vedr. hvordan jeg starter op på turnuskurserne. Turnusadministrationen modtager besked fra DKF, så snart der er tegnet en turnusansættelseskontrakt og vil derefter sende en velkomst/informations e-mail til turnuskandidaten samt tutor med information om hvilket kursus spor kandidaten tilhører samt bekræftelse på tilmelding til kurserne startende med dato xx og fortløbende.

Kiropraktorernes Videnscenter sender dig det obligatorisk uddannelsesprogram logbogen med post til klinikken op til eller lige efter din ansættelse er startet.

Turnuskurserne har deres egen side på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside, så hold dig orienteret her www.kiroviden.dk/turnus/turnusuddannelse 
De kører årligt cirka i samme rul, men der kan komme ændringer.

Du bliver inviteret til et lukket online forum, hvor program og øvrig praktiske informationer bliver meldt ud op til det enkelte kursus.
Samtidig giver stedet også mulighed for at diskutere turnusrelevante emner i en lukket kreds og det er også stedet, hvor alle turnuskandidater skal uploade deres case-rapporter op til hver turnusweekend.

Ja, der kan være forberedelse til et kursus. Det fremgår af programmet til det pågældende kursus.
Til hver turnusweekend skal der forud forberedes og indleveres en case-rapport, som gennemgås og drøftes på turnusweekenden. Case-rapporten udarbejdes efter vejledning, som fremsendes i velkomstmailen.

Du skal omgående orientere turnusadministrationen på Kiropraktorernes Videnscenter og træffe aftale om deltagelse på et fremtidigt kursus. Husk at turnuskurserne er en obligatorisk del af turnusuddannelsen, så du forventes at prioritere deltagelse højt. 

Ifølge punkt 2.3 i standardkontrakten for turnusassistenter påhviler det ansættelsesstedet at betale forplejning m.v. under kurserne.
Kiropraktorernes Videnscenter tager sig af opkrævning af betaling for forplejning. Der er oprettet 2 betalinger, som du vil modtage link til ved opstart. Du kan også altid finde link til dem i kursusoversigten.
For tiden betales kr. 4.100,- for forplejningen under alle dagskurser, herunder to af de tre turnusweekender (januar og maj) inklusiv den opligatoriske middag de to weekender. For den tredje turnusweekend (oktober), der afholdes som internat, betales omtrentlig kr. 3.450,- Den nøjagtige pris for internatweekenden ligger først fast, når arrangementet er endeligt planlagt.

Når uddannelsesprogrammet (logbogen) er udfyldt efter forskrifterne, skal det godkendes af formanden for turnusudvalget, inden der kan søges om ret til selvstændigt virke.

Logbogen skal sendes pr. post til formanden for turnusudvalget: Herlev Kiropraktor Center, Att.: Louise Randsøe Jakobsen, Herlev Bygade 2, 2730 Herlev. Der skal medsendes udfyldt attest fra Styrelsen for Patientsikkerhed (find den via nedenstående link) samt oplysninger om mailadresse, hvorpå formanden kan returnere attesten som pdf-fil med hans godkendelse på. Når du modtager attesten, kan du lave den elektroniske ansøgning om ret til selvstændigt virke på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 
https://stps.dk/sundhedsfaglig/autorisation/soeg-autorisation/kiropraktor/kiropraktor-uddannet-i-danmark/selvstaendigt-virke-som-kiropraktor 

nikkb