Turnus

Kiropraktorernes turnustjeneste er en 1-årig supplerende praktisk uddannelse, som består af en klinisk del, der gennemføres i en uddannelsesstilling samt en kursusdel, der består i gennemførelse af et kursusprogram.

Turnustjenesten har her sin egen plads på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside, fordi Kiropraktorernes Videnscenter i samarbejde med DKF’s Turnusudvalg tilrettelægger og afholder kursusprogrammet for turnuskandidater og står for at administrere evalueringen af de enkelte forløb.

På siderne i topmenuen findes det aktuelle kursusprogram, vejledninger og regler i turnusmaterialet samt andre aktuelle informationer om turnuskurserne.

Læs mere om regler, organisering og baggrund på www.danskkiropraktorforening.dk/turnus

Turnusudvalg:

Turnusudvalget er nedsat af DKF til at arrangere og varetage den teoretiske del af turnustjenesten.

Medlemmer og e-mail:
Michael Vaarst (formand): kontakt@kiropraktor-grindsted.dk 
Anders Tromholt: tromholt@c.dk 
Tue Kallestrup: tue@kiropraktorerneviborg.dk 
Janni Bang: jannibang@hotmail.com 
Pia Havn Sørensen: piahavn@hotmail.com 
Louise Randsøe Jakobsen: louiserandsoe@gmail.com 
Inge Granhus: ingegranhus89@hotmail.com  

Har du spørgsmål vedr. turnus kan du kontakte administrator for turnus Mathilde Lerche på turnus@kiroviden.sdu.dk 

 

 

 

 

nikkb