Opioider virker ikke for akutte ryg- og nakkesmerter

Forskere fra Australien har undersøgt effekten af opioider sammenlignet med placebopiller i behandling af akutte smerter i lænd og nakke. Resultaterne viser, at der ikke er nogen effekt af opioider hverken på kort eller længere sigt – tværtimod. 

Opioidforbruget i Danmark er samlet set faldende, primært fordi forbruget af tramadol er halveret. Imidlertid er antallet af danskere, der får ordineret andre former for opioider stigende (1). Opioider ordineres ofte til patienter, der henvender sig hos egen læge eller på skadestuen med stærke akutte ryg- eller nakkesmerter. Forskere fra Australien har undersøgt effekten af opioider sammenlignet med placebopiller i behandling af akutte moderat til svære smerter (< 12 uger) i lænderyggen og nakken (2). 

347 deltagere rekrutteret fra egen læge eller skadestuer med enten akutte ryg- eller nakkesmerter blev randomiseret til at modtage enten 5 mg oxycodon to gange dagligt med stigende dosis til 10 mg dagligt i 6 uger eller indtil smerterne var væk (0 eller 1 ud af 10) eller placebopiller med det samme udseende. Det primære endemål var smerteintensitet målt efter 2, 4, 6, 12, 26, og 52 uger. Efter 2, 4, 6, 12, og 26 uger var der ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne, dog en tendens til, at placebogruppen rapporterede færre smerter. Efter 52 uger var der statistisk signifikant forskel mellem grupperne således, at placebogruppen rapporterede færrest smerter. Der var ingen statistisk forskel i antallet af bivirkninger mellem grupperne selv om flest i opioidgruppen rapporterede bivirkninger, 127 tilfælde hos 61 patienter i opioidgruppen mod 91 tilfælde hos 51 deltagere i placebogruppen. De hyppigste bivirkninger var opkast, forstoppelse, hovedpine, svimmelhed og søvnighed. Desuden fandt forfatterne, at der i opioidgruppen efter 52 var statistisk signifikant flere, der udviste symptomer på afhængighed selv om behandlingen i undersøgelsen blev afsluttet efter 6 uger.

Forfatterne konkluderer, at korttidsforbrug af opioider ikke gavner patienter med akutte ryg- og nakkesmerter hverken umiddelbart eller over tid. Tværtimod giver flere bivirkninger og øget risiko for misbrug på længere sigt. 

Dette er den første placebokontrollerede undersøgelse, der undersøger effekten af opioider på akutte uspecifikke ryg- og nakkesmerter. Således er der nu ingen evidens for, at opioider skal ordineres til denne patientgruppe, snarere tværtimod. Resultaterne af undersøgelsen bør kommunikeres af relevante sundhedsmyndigheder og regioner i Danmark til praktiserende læger og skadestuer således, at ordination for disse tilstande kan stoppe. Der findes gode alternativer til opioider, som er både effektive og sikre.      

  1. Sundhedsdatastyrelsen, 2023. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/find-tal-og-analyser/laegemidler/smertestillende-medicin/forbrug_af_opioider_2021.pdf?la=da
  2. Jones CMP et al. Opioid analgesia for acute low back and neck pain (the OPAL trial): a randomized placebo-controlled trial. Lancet 2023;402:304-12 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)00404-X/fulltext
nikkb