Kære kiropraktorer, deltag i debatten

Kiropraktorernes Videnscenters bestyrelsesformand Annette Blynel var i dag en af talerne ved åbningen af Fagligt Årsmøde 2023. I sin tale kom hun med en opsang til kiropraktorerne: Hvis der skal ændres på den aktuelle tilstand, skal kiropraktorerne tage del i debatten.

- Jeg mangler jer i debatten. Hvor er I? Kom nu, I må også tage et medansvar for at påpege det uheldige i denne struktur. Jeg ved godt at nogen af jer mener, at egenbetaling er ok. Men efter min mening har også I et sundhedsmæssigt ansvar. Med jeres viden og kunnen bør I bidrage til debatten. Vejen er åben lige nu. Der tænkes i nye strukturer og processer og os der kender til sagens kerne, er alle medansvarlige for at flere patienter, får den rette behandling.   

Bussen er begyndt at køre – skynd jer at komme med …  

Desuden talte hun bl.a. om de udfordringer det danske sundhedsvæsen står midt i, med mangel på behandlere og en stigning i antallet af patienter med kroniske sygdomme. Det er en situation, som kræver diskussion af, hvordan man kan strukturere og fordele de økonomiske og personalemæssige ressourcer på en anden måde – til gavn for de mest syge borgere – og med det overordnede formål, at skabe langt mere lighed i sundhedstilbuddene.

Annette Blynel fortalte også om sine indtryk fra Danske Regioners konference ”Sundhed for alle” og især Mads Koch Hansens oplæg om ”de bekymrede - men raske borgere”. Hun ærgrede sig over, at Mads Koch Hansen ikke inkluderede kiropraktorerne i sit oplæg fordi en stor andel af de ”bekymrede raske” er mennesker med ondt i bevægeapparatet – smerter, der ikke kræver medicinsk behandling eller kirurgi. Og det er netop de mennesker, kiropraktorer møder i deres hverdag. Ifølge et forløbsprogram udarbejdet af Region Syddanmark udgør patienter med lænderygbesvær næste 10 % af alle besøg hos de praktiserende læger i Danmark.

I sin tale fortalte Annette Blynel desuden, at hun har lært noget nyt. Vi skal nemlig ikke kommunikere færre rygoperationer, i stedet skal vi tale om rygoperationer til de rigtige. Den kliniske undersøgelse og vejledning kan foregå andre steder end hos de praktiserende læger, hvor patienterne får en behandling, som der ikke er evidens for, mens kiropraktorerne, der er specialister i muskelskeletbesvær, står udenfor indflydelse. En af hindringerne for at ændre på det, er egenbetalingen, som rammer patienterne, når de henvender sig til en kiropraktor – og som fastholder den sociale ulighed.      

nikkb