Betaling af turnusinternat

Betaling af turnusweekend i oktober

I DKF's standardkontrakt for turnuskandidaters ansættelse hos privatpraktiserende kiropraktorer fremgår det af punkt 2.3, at ansættelsesstedet betaler forplejning under turnuskurserne.

Denne opkrævning (kr. 3.150,-) dækker turnusweekenden i oktober, som afholdes som internatkursus.
(Datoen herover har intet med kursusdatoerne at gøre, men er blot lukkedatoen for betalingsarrangementet her)


Betaling af øvrige turnusforplejning foregår separat.

Dato & tid

lørdag den 31. december 2022
Kl. 00.00-00.00

Sted

Betaling

Pris

Kursuspris
3150
lørdag den 31. december 2022
00.00 - 00.00
Turnusinternat

Betaling for internatweekend i forbindelse med turnusførløb

lørdag den 31. december 2022
00.00 - 00.00
Turnusinternat

Betaling for internatweekend i forbindelse med turnusførløb

nikkb