Betaling af turnusforplejning

Betaling for turnusforplejning

I DKF's standardkontrakt for turnuskandidaters ansættelse hos privatpraktiserende kiropraktorer fremgår det af punkt 2.3, at ansættelsesstedet betaler forplejning under turnuskurserne.

Opkrævningen her (kr. 2.950,-) dækker udgifterne til forplejning for samtlige dagskurser og to af de tre weekendkurser, som turnusuddannelsen omfatter. 
(Datoen herover har intet med kursusdatoerne at gøre, men er blot lukkedatoen for betalingsarrangementet her)

Det tredje weekendkursus afholdes som et internatkursus, og betalingen herfor vil ske særskilt i forbindelse med at det løber af stablen i oktober.

Dato & tid

fredag den 31. marts 2023
Kl. 00.00-00.00

Sted

Betaling

Pris

Kursuspris
2950
fredag den 31. marts 2023
00.00 - 00.00
Turnusforplejning

Betaling for forplejning under turnuskurser

fredag den 31. marts 2023
00.00 - 00.00
Turnusforplejning

Betaling for forplejning under turnuskurser

nikkb