Betaling af turnusforplejning

Betaling for turnusforplejning

I DKF's standardkontrakt for turnuskandidaters ansættelse hos privatpraktiserende kiropraktorer fremgår det af punkt 2.3, at ansættelsesstedet betaler forplejning under turnuskurserne.

Opkrævningen her (kr. 2.950,-) dækker udgifterne til forplejning for samtlige dagskurser og to af de tre weekendkurser, som turnusuddannelsen omfatter. 
(Datoen herover har intet med kursusdatoerne at gøre, men er blot lukkedatoen for betalingsarrangementet her)

Det tredje weekendkursus afholdes som et internatkursus, og betalingen herfor vil ske særskilt i forbindelse med at det løber af stablen i oktober.

Dato & tid

lørdag den 31. december 2022
Kl. 00.00-00.00

Sted

Betaling

Pris

Kursuspris
2950
lørdag den 31. december 2022
00.00 - 00.00
Turnusforplejning

Betaling for forplejning under turnuskurser

lørdag den 31. december 2022
00.00 - 00.00
Turnusforplejning

Betaling for forplejning under turnuskurser

nikkb