Velkommen til Mikkel Brunsgaard Konner

Kiropraktorernes Videnscenter har per 1.oktober 2022 ansat Mikkel B. Konner, som seniorkonsulent for faglig udvikling i en 1 årig stilling. Mikkel har sin daglige gang i sygehusvæsenet og har i mange år arbejdet med en bred tilgang til den faglige udvikling på bevægeapparatsområdet. Mikkel skal i det næste år have sin gang på Kiropraktorernes Videnscenter to dage om ugen og skal hjælpe med arbejdet omkring strategisk og faglig udvikling af praksis.  

Velkommen til Mikkel!  

nikkb