Udfordringer med Region Midts nye billedindex

Region Midt har nogle udfordringer med deres PACS-systemer, der gør at der p.t. ikke automatisk leveres undersøgelser til det fælles billedindex. Problemerne omfatter pt. Gødstrup, Viborg, Randers og Silkeborg Sygehus. 

Undersøgelser fra AUH og Horsens bliver sendt til fælles billedindex.

Billeder kan gøres tilgængelige ved manuelt at overføre dem til billedindekset. For at gøre det, skal man kontakte den pågældende røntgenafdeling. Alternativt kan man vente 24 timer og prøve igen, inden man igangsætter proceduren med en manuel overførsel.

Region Midt arbejder på at få løst udfordringerne, så det hurtigst muligt igen bliver muligt at levere billeder til det fælles billedindex.

nikkb