Tværfaglig eller monofaglig kiropraktisk behandling af lændesmerter?

Forskere i USA har undersøgt forskelle, fordele og ulemper ved monofaglig kiropraktisk behandling eller tværfaglig behandling af subakutte og kroniske lænderygsmerter og sammenlignet de to behandlingsmodaliteter. De konkluderede, at patienter, der modtog tværfaglig behandling, havde en tendens til at få det lidt bedre end patienter, der fik kiropraktisk behandling alene, men at forskellen på de to grupper var relativt lille. I betragtning af de ressourcer, der kræves for succesfuldt at implementere tværfaglige behandlerteams, er tværfaglig behandling af lænderygsmerter måske ikke umagen værd sammenlignet med kiropraktisk behandling.

Hvilke faktorer kan afgøre valget?

Tværfaglig behandling har været en måde at integrere forskellige former for behandling på for at imødekomme patienters behov på en mere omfattende måde, men tværfaglige tilgange kan ifølge forskerne have betydelige udfordringer. De kan være besværlige at håndtere, fordi de kræver flere aftaler med forskellige udbydere sammen med de betydelige ressourcer, der er nødvendige for at koordinere tværfaglig behandling. Det kan alt sammen bidrage til en usammenhængende og utilfredsstillende behandling. 

Desuden tyder resultaterne af denne og andre undersøgelser på, at der kun er beskedne fordele med hensyn til kliniske resultater af tværfaglig behandling. De patienter, der modtog behandlingen, klarede sig bedst med hensyn til det primære resultat, smerteintensitet over 1 år, men det var ikke en signifikant forbedring. På trods af, at de konsekvent rapporterede større procentvise reduktioner af smerteintensitet end dem der modtog kiropraktisk behandling alene, var de generelt små (< 10 %). På lang sigt var tværfaglig behandling en væsentlig fordel i forhold til nogle sekundære mål (handicap, forbedring, tilfredshed og hyppighed af lænderygsymptomer), men ikke i forhold til andre (medicinforbrug, livskvalitet, hyppighed af bensymptomer, overbevisninger om frygtundgåelse, egen-effekt, aktiv smertehåndtering og angst for at bevæge sig).

Det er også vigtigt at bemærke, at de patienter der modtog tværfaglig behandling i denne undersøgelse, modtog i gennemsnit næsten 24 behandlinger sammenlignet med 18 behandlinger i gruppen der kun modtog kiropraktisk behandling, og mange af behandlingerne var væsentligt længere end en typisk behandling hos en kiropraktor. Dette har potentiel betydning for udgifterne ved tværfaglige behandlinger for både sundhedsvæsenet og patienterne, og de udgør yderligere forhindringer for en effektiv smertebehandling, især for dem, der har en udfordret økonomi. Det er sandsynligt, at det ikke vil være billigere at tilbyde disse ressourcekrævende tilgange. F.eks. har kiropraktisk behandling vist sig at være billigere end mere strukturelt intensive behandlinger for ældre patienter med nakkesmerter.

Hvordan blev undersøgelsen gennemført?

Undersøgelsen blev gennemført som et randomiseret forsøg. 201 patienter deltog i undersøgelsen. De var alle 18 år eller ældre, med rygsmerter, stivhed eller ømhed med eller uden bensmerter eller neurologiske tegn, og havde alle haft aktuelle episode af lænderygsmerter i 6 uger eller længere. Alle deltagere modtog 12 ugers behandling, enten kiropraktisk behandling alene eller tværfaglig team-baseret behandling. Kiropraktisk behandling alene blev leveret af kiropraktorer. Tværfaglig team-baseret behandling blev koordineret af sagsbehandlere og leveret af et team af akupunktører, kiropraktorer, psykologer, træningsterapeuter, massageterapeuter og læger i primærplejen. 

Patienternes evaluerede selv deres respons på behandlingen i forbindelse med hver behandling. Hver patient angav det symptom og den aktivitet, der var mest påvirket af pågældendes lænderygsmerter, og bedømte behandlingen på en skala fra 0-10.

Efter indsamlingen af data blev de analyseret og analysen lagt til grund for forskernes konklusioner. Undersøgelsen blev dokumenteret i den videnskabelige artikel ”Multidisciplinary integrative care versus chiropractic care for low back pain: a randomized clinical trial”, der er blevet kåret til den bedste artikel i 2022 af Chiropractic & Manual Therapies.

Gert Bronfort, Michele Maiers, Craig Schulz, Brent Leininger, Kristine Westrom, Greg Angstman, Roni Evans. Multidisciplinary integrative care versus chiropractic care for low back pain: a randomized clinical trial. Chiropractic & Manual Therapies 2022.
https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-022-00419-3

nikkb