Stor variation i brug af dry needling er problematisk

Der er stor forskel på, hvordan kiropraktorer behandler med dry needling, viser en undersøgelse foretaget af danske forskere, som er udgivet i Journal of Manipulative and Psychological Therapeutics. Det er et problem, for hvis behandlere udfører dry needling på radikalt forskellige måder, er det svært at standardisere behandlinger på tværs af klinikerne (for at sikre lignende effekter). Men måske er standardisering endnu vigtigere indenfor hver enkelt klinik, for hvis patientens oplever variation i behandlingen, reducerer det patientens grad af tillid og tryghed ved behandlingen.

Undersøgelsen blev gennemført som en fokuseret systematisk litteraturgennemgang og metaanalyse af 26 RCT’er fra de elektroniske databaser PubMed og Cochrane. Litteraturgennemgangen skulle udmønte sig i en systematisk evaluering af brug af dry needling. 

Ud fra de indberettede data ser det ud til, at der ikke findes nogen standard for hvilken type nåle, der bruges ved behandling med dry needling, men der er en høj prævalens af nåle af akupunktur-typen.

Den store variation i typerne af nåle, der bruges og de forskellige behandlingsmetoder indikerer, at der er stor forskel på tilgangen til dry needling hos de kiropraktorer, der benytter behandlingsmetoden. 

Ydermere identificerede de danske forskere 12 forskellige behandlingsmetoder. Den mest almindelige behandlingsmetode var ”hurtigt ind – hurtigt ud”-metoden. Ved at sammenlægge de behandlingsmetoder, der mindede om hinanden, blev de 12 metoder reduceret til 8 arketyper.  

De fandt også indikation for, at tilpasning af brug af dry needling er almindeligt, f.eks. med brug af forskellige størrelser nåle alt efter anatomisk variation og forskelle i hvor længe nålene bruges. 

Resultaterne indikerer væsentlige uoverensstemmelser i teknologien og tilpasning, tilstand og ændring af individuelle dry needling-indgreb.

Derfor foreslår de danske forskere dels, at kiropraktorer der praktiserer dry needling, bruger særligt fremstillede dry needling-nåle i deres behandling, dels en udvidelse af den standardiserede retningslinje for indrapportering af ikke-farmakologisk behandling for at sikre en ensartet brug af dry needling.  

Corrie Myburgh, Katrine Kildsgaard, Thomas Damsgaard, Kim Corfixen, Eleanor Boyle. Consistency of Dry-Needling Interventions Across High-Quality Randomized Trials: A Critical Systematic Exploration of Intervention Reporting and Fidelity. 
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161475421001159?via%3Dihub

 

nikkb