Vision og kerneopgave

Kiropraktorernes Videnscenter har formuleret en samlet vision og kerneopgave for instituttet for at definere vores identitet og sikre vores berettigelse over for vores interessenter og samarbejdspartnere i årene fremover.

Dette er sket som en naturlig proces i instituttets udvikling, i takt med at instituttet er vokset, medarbejderstaben er øget, samt at der er sket en udflytning til et dynamisk forskningsmiljø tæt ved Syddansk Universitet.

Både vision og kerneopgave er endeligt godkendt af videnscentrets bestyrelse.

Visionen er, at:

Kiropraktorernes Videnscenter fremmer muskuloskeletal sundhed til gavn for borgere og samfund, både nationalt og internationalt.

Kerneopgave:

Kiropraktorernes Videnscenters kerneopgave er, at understøtte kiropraktorprofessionens rolle i det danske sundhedsvæsen, samt bidrage til evidensbaseret håndtering af det muskuloskeletale område.

Kerneopgaven udføres ved at:

 • Vi styrker vidensgrundlaget
  – via forskning, efteruddannelse, kvalitetsudvikling, data

 • Vi formidler viden
  – via oplæg, konferencer, medier, videnskabelige artikler, uddannelse

 • Vi understøtter udvikling i praksis
  – via vejledninger, rådgivning, videndeling, sparring, teknologiske løsninger, undervisning, support

 • Vi bygger bro til det øvrige sundhedsvæsen 
  – via formidling, netværk, samarbejde

nikkb