Vision, mission & værdier

Kiropraktorernes Videnscenter har formuleret en samlet vision og mission for instituttet for at definere vores identitet og sikre vores berettigelse over for vores interessenter og samarbejdspartnere i årene fremover.

Dette er sket som en naturlig proces i instituttets udvikling, i takt med at instituttet er vokset, medarbejderstaben er øget, samt at der er sket en udflytning til et dynamisk forskningsmiljø tæt ved Syddansk Universitet.

Både vision og mission er endeligt godkendt af instituttets bestyrelse d. 15. september 2009.

Visionen er, at instituttet er et:

Internationalt førende center for forskning, vidensformidling og kvalitetsudvikling inden for kiropraktik.


Missionen er, at:

Kiropraktorernes Videnscenter er et dynamisk vidensmiljø, der løfter kvaliteten inden for kiropraktik internationalt gennem partnerskaber og netværk, original forskning, større fokus på sammenhæng og dialog mellem forskning og praksis, gennem aktiv deltagelse i og påvirkning af den løbende samfundsdebat om sundhed.

nikkb