Byd velkommen til de nye medarbejdere i kvalitetsenheden

Den nye overenskomst for kiropraktorer fastslår, at der skal oprettes en kvalitetsenhed på Kiropraktorernes Videnscenter, som skal bidrage til at øge kvaliteten af patientbehandlingen i kiropraktorpraksis.

De fire medarbejdere, der skal udgøre kvalitetsenheden, er nu fundet. Tre af medarbejderne er nye ansigter, mens den sidste er et kendt ansigt i kiropraktorkredse.

De nye ansigter er Marlene Øllegaard Terkelsen, Line Lyskjær og Dorte Rørmann.

Marlene Øllegaard Terkelsen kommer fra en stilling som projektleder i Socialstyrelsen, hvor hun bl.a. har haft ansvar for udvikling og implementering af store nationale projekter som den nationale handlingsplan på hjemløshedsområdet og en ny hovedlov.

Marlene er uddannet sygeplejerske og har senere videreuddannet sig til kandidat i Folkesundhedsvidenskab ved SDU i Esbjerg med Specialisering inden for sundhedsfremmende initiativer, forebyggende sundhedsøkonomi & projektledelse

Line Lyskjær er Professionsbachelor Bandagist, Jönköping Universitet, Sverige og cand.scient.san fra den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet.

Hun har tidligere været kvalitetsmedarbejder ved Bandagist-Centret A/S, videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for epidemiologi, Research Fellow hos Danish Pediatric Orthopaedic Research Organisation, Aarhus Universitetshospital og Forskningsmedarbejder ved Aktiv Ortopedteknik Malmö. Desuden har Line været med i arbejdsgruppen for en NKR for perioperative behandling, pleje samt tidlig
rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer.

Dorte Rørmann kommer til KviK fra en stilling som selvstændig rådgiver indenfor organisations- og kvalitetsudvikling. Tidligere har hun bl.a. været national projektleder ved Styrelsen for Patientsikkerhed, sundhedschef i Haderslev Kommune og kvalitetschef på Sydvestjysk Sygehus.

Dorte er uddannet sygeplejerske og har videreuddannet sig på masterniveau i sundhedsinformatik, som proceskonsulent, surveyor og indenfor ledelse og brugerinddragelse. Hun sidder desuden i redaktionen på Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.

Andreas Bue Tøllner er et kendt ansigt i kiropraktorverdenen. Han er uddannet kiropraktor og ansat som efteruddannelseskoordinator på Kiropraktorernes Videnscenter.

Andreas fortsætter som teamleder for efteruddannelsesenheden 3 dage om ugen samtidig med sin ansættelse i kvalitetsenheden 2 dage ugentligt. Desuden er han ved at afslutte sin Masteruddannelse i offentlig kvalitet og ledelse på Syddansk Universitet, hvor han skriver masterprojekt om diagnosekodning i kiropraktorpraksis.

Det er et stærkt hold, der er samlet i KviK. Hver medarbejder bidrager med relevante kompetencer i arbejdet med kvalitet i form af eksempelvis klyngearbejde, datafangst og kommunikation på tværs og patienttilfredshed.

nikkb