Ny undersøgelse forudser voldsom stigning i antallet af ældre rygpatienter

Kiropraktorer verden over skal indstille sig på at have større fokus på behandling af ældre patienter i fremtiden. En ny undersøgelse publiceret i Lancet Rheumatology dokumenterer, at antallet af mennesker med rygsmerter vil stige kraftigt, og at det i nogle lande kan udløse en sundhedskrise. I 2050 vil 843 millioner mennesker i hele verden lide af rygsmerter, hvis de beregninger, der er brugt i en ny undersøgelse, holder stik. Det er en stigning på 36 % i forhold til 2023. I Danmark vil stigningen sandsynligvis være mindre fordi, vi allerede ligger på et højt niveau, men den vil være betragtelig. Professor på SDU og seniorforsker på Kiropraktorernes Videnscenter Jan Hartvigsen er medforfatter til undersøgelsen.

Fremover vil de fleste lændesmerter findes blandt ældre mennesker delvist fordi vi vil se en stigning i antallet af ældre i hele verden i de kommende år. Professor Manuela Ferreira fra University of Sydney, Australien, der er hovedforfatter på studiet, påpeger, at nuværende kliniske retningslinjer for forebyggelse og behandling af rygsmerter ikke indeholder specifikke anbefalinger til ældre mennesker. 

- Ældre mennesker har mere ofte komplekse helbredsproblemer, og de får oftere ordineret stærk medicin, herunder opioider, som behandling af rygsmerter end yngre voksne [...] Dette er blot et eksempel på, hvorfor vi er nødt til at opdatere kliniske retningslinjer, siger professor Ferreira i en pressemeddelelse om undersøgelsen. 

Lænderygsmerter er stadig den førende årsag til, at mennesker i hele verden ikke kan fungere i hverdagen på arbejdet og i fritiden. Derfor efterlyser forskerne bag undersøgelsen en mere proaktiv tilgang til håndtering af lænderygsmerter der inkluderer mere forebyggelse og bedre adgang de behandlinger, der er sikre og har bedst dokumentation for, at de hjælper. 

Jan Hartvigsen, der i mange år har arbejdet sammen med professor Manuela Ferreira, siger om udviklingen: 

- Denne undersøgelse er et wake up call til sundhedsmyndigheder og politikere i hele verden. Vi ved, at 2 ud af 3 ældre med rygsmerter også har mindst en anden kronisk sygdom men at det er rygsmerterne, der forhindrer dem i at leve et godt og aktivt liv og på sigt være selvhjulpne. Derfor er det ikke kun et problem for den enkelte, men for hele samfundet. 

Kiropraktor og PhD Katie de Luca fra Central Queensland University, Australien, er også medforfatter på artiklen. Hun mener, hvis vi lader stå til, kan lænderygsmerter blive en forløber for andre kroniske helbredstilstande såsom diabetes, hjerte-kar-sygdomme og psykiske lidelser fordi, ældre med rygsmerter er forhindrede i at være fysisk aktive.

Professor Jan Hartvigsen arbejder i disse år med verdenssundhedsorganisationen WHO på at producere nye globale retningslinjer for behandling af kroniske rygsmerter. Jan Hartvigsen fortæller, at WHO-retningslinjerne vil indeholde specifikke anbefalinger for behandling af ældre som de første nogensinde.  

- Kiropraktorer har traditionelt ikke set så mange ældre patienter, kiropraktorpatienter er typisk yngre mennesker under 60. Det er efter min mening nødvendigt, at kiropraktorer verden over overvejer, hvordan de kan bidrage bedre til at mindske sygdomsbyrden forbundet med rygsmerter hos ældre. Mange kiropraktorer interesserer sig for at behandle små børn eller sportsfolk, men det er altså hos de ældre, at problemerne vil være størst fremover, slutter Jan Hartvigsen. 

Undersøgelsens konklusioner er baseret på analyse af data fra 204 lande og territorier fra hele verden. Den videnskabelige artikel er netop offentliggjort i Lancet Rheumatology. Læs den HER

nikkb