Nu kommer en national undersøgelse af Patientoplevet Kvalitet i Kiropraktorpraksis (PoKK) til alle landets klinikker

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i uge 2 og 3 i januar 2023. Undersøgelsen måler den overordnede grad af patientoplevet kvalitet og giver mulighed for at pege på områder til patientoplevet kvalitetsudvikling i praksis. 

Det er en elektronisk undersøgelse, hvor alle patienter, der behandles hos kiropraktoren, inviteres til at svare på et spørgeskema. Spørgeskemaet, der benyttes i undersøgelsen, er udviklet af KviK i samarbejde med kiropraktorer og patienter og består af 28 spørgsmål. Patienter spørges ind til deres oplevelser af kvalitet inden for temaerne: tidsbestilling og kontakt til klinikken, ankomst til klinikken, undersøgelse og behandling, efter besøget i klinikken og deres samlede vurdering af klinikken.  

Hvad skal klinikken gøre? 
I løbet af de to uger hvor PoKK gennemføres, skal klinikken stå for at informere alle patienter om undersøgelsen, samt registrere e-mailadresser på de patienter der takker ja til at deltage. KviK står for gennemførelsen af undersøgelsen og sørger for at sende spørgeskemaer til patienter, bearbejde data samt analysere og fremstille resultater i rapporter. 

Når undersøgelsen er afsluttet, vil de samlede resultater blive fremstillet i rapporter på nationalt og regionalt niveau. Efterfølgende vil hver klinik modtage en individuel rapport med en oversigt over, hvordan klinikkens resultater ser ud sammenlignet med resultater på nationalt niveau. 

Alle landets klinikker vil i slutningen af november eller starten af december måned modtage en pakke med materiale og yderligere information om PoKK. Hold også øje med klinikkens hovedmail, hvor I vil modtage vigtig information. 

nikkb