Nu kan klinikkerne se egne resultater af PoKK 2023

I denne uge udgiver KviK klinikkernes egne rapporter med resultaterne fra PoKK 2023. Rapporterne indeholder klinikkens egne data fra den nationale undersøgelse, som giver dem et vigtigt indblik i, hvordan patienterne oplever kvaliteten i lige netop deres klinik. Deltagelsesprocenten blandt de 250 af landets klinikker, som var inviteret til at deltage i PoKK 2023, var på 91%. Der er derfor udarbejdet et stort antal klinikrapporter med et varierende datagrundlag. 

I klinikrapporten bliver klinikkens resultater vist i forhold til de nationale resultater. På den måde kan klinikken enkelt og overskueligt vurdere kvaliteten hos sig selv i forhold til resten af landet. Det giver klinikken en unik mulighed for at være nysgerrige på egne data og skaber samtidig grundlag for mange overvejelser man kan gøre sig om kvalitet i klinikken. Er der f.eks. steder i rapporten, hvor tilfredsheden med kvaliteten er højere eller lavere end det nationale niveau? Hvad kan årsagen være til det? Hvordan klarer klinikken sig på de enkelte spørgsmål om f.eks. adgangsforhold, ventefaciliteter og omklædningsforhold og giver resultaterne anledning til opmærksomheder? 

Afhængig af resultaterne af de individuelle klinikrapporter, kan klinikkerne udvikle på den patientoplevede kvalitet lige netop dér, hvor klinikkens egne data viser der kan være behov for fokus.

Klinikrapporterne er et supplement til den nationale rapport. KviK anbefaler at man læser den nationale rapport før man læser klinikkens rapport. Den nationale rapport samt vejledning til hvordan figurer mv. i rapporten læses findes HER

De individuelle rapporter bliver sendt til de deltagende klinikkers hovedmail. På grund af hensynet til patienternes anonymitet modtager de klinikker, der ikke har opnået tilstrækkeligt antal besvarelser (≥15), ikke en rapport.

Klinikrapporten bliver sendt til klinikkens hovedmail.

Hvis man har spørgsmål til klinikkens resultater, kan man henvende sig til KviK på kvik@kiroviden.dk  

nikkb