National undersøgelse en succes 

Fra mandag den 9. januar til fredag den 20. januar blev den første nationale undersøgelse af Patientoplevet Kvalitet i Kiropraktorpraksis (PoKK) gennemført i størstedelen af alle landets kiropraktiske klinikker. 

228 ud af 249 klinikker har bidraget til rekruttering af 27.576 patienter, som har fået tilsendt et spørgeskema vedrørende deres oplevelse af kvaliteten i kiropraktorpraksis. Foreløbig har 17.581 patienter deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en flot deltagelsesprocent på 63,8 %. Den sidste reminder om besvarelse af spørgeskemaet sendes til patienterne den 31. januar 2023.

Det er KviKs overordnede vurdering, at PoKK har været en succes. Hele gennemførelsen af PoKK har været præget af stort engagement fra klinikkerne, som har gjort en imponerende indsats både op til og under gennemførelsen af PoKK. 

I den kommende tid vil KviK gennemføre data- og analysearbejdet af undersøgelsens samlede resultater, som vil blive offentliggjort i en national rapport. Herefter arbejdes der med de individuelle rapporter, der vil indeholde en oversigt over, hvordan klinikkens resultater ser ud sammenlignet med de nationale resultater. Hver klinik der har bidraget til PoKK, vil modtage en rapport med resultatet fra netop deres klinik.

Resultaterne fra undersøgelsen kan forventes offentliggjort i løbet af foråret.

nikkb