Multimorbiditet er udbredt blandt patienter med lænderygsmerter

En betydelig del af de mennesker, der lever med kronisk muskel- og skeletbesvær, lever ifølge forskningen også med multimorbiditet. Danske forskere har undersøgt forekomsten af multimorbiditet blandt kiropraktorpatienter med lænderygsmerter. Desuden har de undersøgt, om tilstedeværelsen af flere kroniske tilstande påvirker smerteintensitet, selvvurderet helbred, mental og fysisk sundhed, og om patienter med multimorbiditet oplever en anden forbedring af deres lænderygsmerter end patienter der ikke lider af multimorbiditet. 

Patienter med multimorbiditet er mere udfordrede end andre

Man estimerer, at mellem 13 % til 95 % af alle patienter i alderen 18 - 65 år og ældre, der henvender sig til en kiropraktor med lænderygsmerter, lider af multimorbiditet, og tallet forventes at vokse i takt med, at der bliver flere ældre i befolkningen. 

Forskernes undersøgelse viser, at cirka 20 % af patienterne med kroniske lænderygsmerter i undersøgelseskohorten lider af multimorbiditet. Patienter med multimorbiditet rapporterede højere smerteniveauer, dårligere selvvurderet helbred og dårligere fysisk funktion sammenlignet med dem uden multimorbiditet. 

Begge grupper patienter oplevede en forbedring af deres lænderygsmerterne med tiden, men patienter med høje smerteniveauer og multimorbiditet ved baseline oplevede en mindre forbedring af deres ryg-relaterede funktionsbesvær end patienter uden kroniske sygdomme. 

Desuden fortsatte patienter med multimorbiditet med at tage smertestillende medicin mod lænderygsmerter, i modsætning til patienter uden kronisk sygdom. 

Ifølge forskerne bag undersøgelsen bør kiropraktorer være opmærksomme på, at patienter med høje niveauer af lændesmerter og multimorbiditet restituerer dårligere end patienter uden kronisk sygdom, og der kan være behov for opfølgende behandling. 

Desuden er udfordringen for kiropraktorer at undgå at se lænderygsmerter som en isoleret smertetilstand, de skal snarere ses som en af flere sygdomme ved tilfælde af multimorbiditet.

Hvad er multimorbiditet?

I modsætning til komorbiditet, der er en forekomst af to indbyrdes uafhængige lidelser på samme tid hos samme person, er multimorbiditet sameksistens af to eller flere kroniske tilstande hos en patient. 

Kroniske muskuloskeletale tilstande omfatter slidgigt, kronisk leddegigt, knogleskørhed, lænderygsmerter, nakkesmerter og fibromyalgi.

Multimorbiditet er ofte ensbetydende med smerter og funktionelle begrænsninger forårsaget af muskel- og skeletlidelser i kombination med andre kroniske lidelser. 

Muskuloskeletale smerter er til stede hos patienter med multimorbiditet på grund af deres høje prævalens, fælles risikofaktorer og de patogene processer de har til fælles med andre længerevarende tilstande. 

Smerterne er ofte forbundet med nedsat arbejdsevne og lavere livskvalitet.

Læs mere i den videnskabelige artikel

Undersøgelsen er baseret på data fra ChiCo. Alle deltagere er som minimum 18 år gamle og lider af et nyopstået tilfælde af lænderygsmerter uden bensmerter. Undersøgelsen er beskrevet i en videnskabelig artikel i Chiropratic & Manual Therapies.

Rafn, B.S., Hartvigsen, J., Siersma, V. et al. Multimorbidity in patients with low back pain in Danish chiropractic practice: a cohort study. Chiropr Man Therap 31, 8 (2023). https://doi.org/10.1186/s12998-023-00475-3

nikkb