Mette Jensen Stochkendahl udpeget til Udvalget for Udvikling og Udredning

Mette Jensen Stochkendahl, seniorforsker på Kiropraktorernes Videnscenter og lektor på Syddansk Universitet, er i dag blevet udpeget til Udvalget for Udvikling og Udredning.

Udvalget for Udvikling og Udredning er et bedømmelsesudvalg, der hører til under Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet. Det består af fem medlemmer, der alle er anerkendte forskere eller forskningskyndige med indsigt i arbejdsmiljøforskning. Medlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren på baggrund af deres forskning.

Udvalget vurderer ansøgninger om tilskud til udvikling og udredning efter en række faglige kvalitetskriterier, se afsnit 7 i ansøgningsvejledningen. Udvalget rådgiver desuden Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg om forskningsfaglige spørgsmål.

Foruden Mette Jensen Stochkendahl består udvalget af overlæge Harald W. Meyer (formand for udvalget) fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, lektor Christine Ipsen fra DTU Management på Danmarks Tekniske Universitet, seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen, fra De Arbejdsmedicinske Klinikker i Aarhus og Herning og arbejdsmiljøforsker og partner i TeamArbejdsliv, Karen Albertsen.

Medlemmerne er udpeget i perioden 1. januar 2023-31. december 2024.

Seniorforsker Mette Jensen Stochkendahl, Kiropraktorernes Videnscenter
nikkb