KviK tager yderligere initiativ til at kvalificere arbejdet med diagnosekodning  

Ny ICPC-arbejdsgruppe med repræsentanter fra DSK, Kiropraktorpraksis og Almen Praksis har afholdt første møde

ICPC-arbejdsgruppen i Kiropraktorpraksis arbejder med at kvalificere brugen af diagnosekoder i praksis. Første skridt er at skabe en fælles forståelse for, hvilke diagnosekoder der bruges til forskellige patientgrupper i praksis. Det første fokusområde arbejdsgruppen drøfter er patienten med lænderygsmerter. 

Der er generelt relativt få ICPC diagnosekoder til at beskrive det muskuloskeletale specialområde, og det er vigtigt, at de få koder der findes anvendes ensartet og til at klassificere de samme patientgrupper i praksis. Ud over at kiropraktorpraksis skal blive enige om, hvordan koderne anvendes i praksis, så er det samtidig vigtigt at holde sig til de generelle krav og specifikationer, der er defineret i ICPC klassifikationssystemet, for at sikre et fælles sprog på tværs af sundhedsvæsenet. 

Første møde i arbejdsgruppen blev afholdt i oktober måned. Det er tydeligt, at diagnosekodning af patienter med lænderygsmerter bliver gjort på forskellige måder i praksis, og at der ligger mange gode overvejelser og begrundelser for hvorfor koderne anvendes, som de gør. Drøftelserne fra første møde resulterer i nogle konkrete kodekonklusioner, der kan anvendes som rettesnor i praksis og sikre en fælles retning for diagnosekodning af patienter med lænderygsmerter. De første kodekonklusioner bliver tilgængelig på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside, under fanen kvalitet i løbet af 2022.

ICPC-konsulent fra KiAP, Kvalitet i Almen Praksis, Preben Larsen fortæller om første møde: ” Vi havde, set fra mit udgangspunkt, et konstruktivt start-up møde med præsentation af relevant kodeproblematik for kiropraktorklinikkerne”. 

Repræsentant fra kiropraktorpraksis, Lisbeth Hartvigsen fortæller om første møde i arbejdsgruppen: ”Spændende første møde i ICPC-arbejdsgruppen. Med harmonisering i brugen af ICPC-koder og en effektiv implementering af kodningen såvel i journalsystemerne som blandt brugerne bliver det et super værktøj både i dagligdagen og til kvalitetssikring. Det arbejde er nu skudt godt i gang”. 

Repræsentanter i arbejdsgruppen:

Signe Fuglkjær (Repræsentant fra DSK, Dansk Selskab for Kiropraktik)
Cecilie Deleurang Testern (Repræsentant fra DSK, Dansk Selskab for Kiropraktik)
Lisbeth Hartvigsen (Repræsentant fra kiropraktorpraksis)
Jacob Toft Vestergaard (Repræsentant fra kiropraktorpraksis)
Preben Larsen (ICPC-konsulent fra KiAP, Kvalitet i Almen Praksis)

Marlene Øllegaard Terkelsen (Teamleder i KviK, Kvalitet i Kiropraktorpraksis)
Line Lyskjær (Kvalitetskonsulent i KviK, Kvalitet i Kiropraktorpraksis)

Arbejdsgruppen forventes at mødes 1-2 gange årligt, hvor nye områder og patientgrupper løbende vil blive drøftet. 

Husk at det muligt at kontakte KviK, hvis du som kiropraktor oplever gentagne situationer eller patientgrupper, hvor du bliver i tvivl om hvilken ICPC-kode, der er mest korrekt at anvende. Skriv gerne til kvik@kiroviden.sdu.dk.

nikkb