Kroniske muskuloskeletale smerter ser ikke ud til at påvirke holdningsmæssig stabilitet

En tværsnitsundersøgelse fra 2022 sammenligner den holdningsmæssige stabilitet, når man står på to ben, mellem personer med smerter i bevægeapparatet og smertefri kontrolpersoner. 

Toogfyrre smertefrie kontrolpersoner og 187 patienter med kroniske muskuloskeletale smerter fordelt i fire grupper bestående af henholdsvis personer med kroniske lænderygsmerter uden bensmerter, med bensmerter, smerter et enkelt sted i kroppen eller flere steder i kroppen deltog i undersøgelsen.

Holdningsmæssig stabilitet blev vurderet ved hjælp af 60-sekunders stillestående tests, hvor deltagerne stod med begge ben på en kraftplade skiftevis stabilt og ustabilt underlag og åbne og lukkede øjne. Her måltes hvor hurtigt og hvor langt deltagerne svajede omkring deres egen akse. Bagefter udfyldte deltagerne et online spørgeskema om bl.a. smerter, demografiske data, mentalt og fysisk helbred og funktion.

Der var ingen forskel i hvor langt eller hvor hurtigt personer med eller uden smerter svajede. Når forskerne tog højde for sværhedsgraden og varigheden af kroniske lænderygssmerter, samt central sensibilisering, kinesiofobi, depression, livskvalitet, funktionsnedsættelse og effekt af smerte på søvn i analyserne, var der kun meget svage associationer til stående holdningsmæssig stabilitet.

Jani Mikkonen, Ville Leinonen, Diego Kaski, Jan Hartvigsen, Hannu Luomajoki, Tuomas Selander, Olavi Airaksinen. Postural sway does not differentiate individuals with chronic low back pain, single and multisite chronic musculoskeletal pain, or pain-free controls: a cross-sectional study of 229 subjects. The Spine Journal 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1529943022001735?via%3Dihub

nikkb