Kom godt i gang med Sentinel

Nu er det muligt at implementere IT-programmet Sentinel i KirCACS. De øvrige journalsystemer forventes at være klar til implementering i løbet af kort tid. 

Sentinel skal understøtte og videreudvikle kvaliteten i kiropraktorpraksis, jf. OK21, og her finder du relevante links og nyttige oplysninger til implementeringen.

Det første kvalitetsprojekt i Sentinel er angivet i overenskomsten og omhandler diagnosekoder. Konkret betyder det, at der skal indsamles diagnosekoder i kiropraktorpraksis, som præsenteres for klinikken i kvalitets- og benchmarkingrapporter.

Sådan kommer du i gang

  1. For at komme i gang med at bruge Sentinel, skal klinikkens dataansvarlige godkende en samtykkeerklæring - det er licensaftalen til at anvende software og funktionaliteten i IT-programmet Sentinel.
    Samtykkeerklæringen tilgås via menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Gå ind på undermenupunktet ”praksis samtykke” og godkend samtykkeerklæringen. Når samtykkeerklæringen er godkendt, forsvinder undermenupunktet for samtykke.
  2. Tilsvarende skal databehandleraftalen underskrives, for at klinikken kan komme i gang med brugen af Sentinel.
    Databehandleraftalen tilgås via menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Gå ind på undermenupunktet ”underskriv ny databehandleraftale” og underskriv databehandleraftalen elektronisk. Når databehandleraftalen er elektronisk underskrevet, forsvinder undermenupunktet for databehandleraftalen.
  3. Herefter skal klinikken tilmeldes kvalitetsprojektet diagnosekoder. 
    Via journalsystemets menupunkt for Sentinel går du ind på undermenupunktet ”administrer” – her kommer du ind i administrationsmodulet. Under fanebladet ”Projekt tilmelding” finder du tilmelding til kvalitetsprojektet diagnosekoder.

Tilskud til implementering

DKF’s bestyrelse har besluttet at anvende Kiropraktorfondens genanvendelsesmidler til at give klinikkerne et tilskud til implementering af Sentinel på 5.000 kr.  Tilskuddet gives automatisk når den enkelte klinik har godkendt samtykkeerklæring, underskrevet databehandleraftale, tilmeldt diagnosekodeprojektet og derefter haft mindst 5 konsultationer i klinikken.

Support

Har du spørgsmål eller oplever du tekniske problemer, så er du altid velkommen til at kontakte supporten i sundhed.dk:

info@sundhed.dk 

telefon: 88443131

Har du spørgsmål til den faglige del af kvalitetsarbejdet, så er du altid velkommen til at kontakte KviK:

kvik@kiroviden.sdu.dk

Vejledende materialer og øvrige informationer om implementering og anvendelse af Sentinel i kiropraktorpraksis er samlet på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside under fanen Kvalitet HER.

nikkb