Kognitiv Funktionel Terapi hjælper mennesker med kroniske rygsmerter og sparer penge

Kognitiv Funktionel Terapi (CFT) er mere effektiv til at lindre rygsmerter end vanlig behandling, effekten er vedvarende, og det er omkostningseffektivt. Det skriver forskerne bag et studie af behandlingsmetoden i en videnskabelig artikel, der er publiceret i verdens højest rangerende sundhedsvidenskabelige tidsskrift The Lancet.

Jan Hartvigsen er medforfatter på artiklen, og han har gennem de seneste 5 år arbejdet sammen med den australske forskergruppe om projektet. 

- De resultater, vi finder i RESTORE undersøgelsen er helt usædvanligt gode. Denne patientgruppe er meget ”tung”, og deltagerne i undersøgelsen havde stort set alle prøvet alle muligheder inklusive behandling hos kiropraktor. Derfor er det ikke for meget at kalde dette for et videnskabeligt og klinisk gennembrud. Efter min mening bør kiropraktorer interessere sig for CFT-metoden, og hvordan den kunne passe ind i deres øvrige kliniske arbejde. Det er nu et dokumenteret stærkt værktøj til den tungeste patientgruppe og principperne bag, kan man anvende på alle patienter som del af den vanlige behandling, siger Jan Hartvigsen. 

CFT består af intensiv coaching og træning for at få patienterne til at forstå deres smerte og bevæge sig på en måde, der reducerer deres smerter.

Behandlingen består af op til syv samtalesessioner, træning i individualiserede bevægelsesøvelser og fokus på positive livsstils- og fysiske aktivitetsændringer over 12 uger efterfulgt af en opfølgende behandling efter seks måneder. Et år senere fulgte forskerne op på effekten af behandlingen.

Efter at have gennemført behandlingsforløbet oplevede deltagerne generelt en meget bedre hverdag med mange af de aktiviteter, de var afskåret fra at udføre, før de fik behandlingen.

Foruden at give en gruppe patienter med kroniske rygsmerter en bedre hverdag, giver behandlingen ifølge forskerne også en betragtelig gennemsnitlig besparelse i samfundsøkonomien, fordi patienterne igen kan passe deres arbejde, spise mindre medicin og generelt bruger sundhedsvæsenet mindre.

- For samfundet er potentialet rigtig stort, fordi vi både kan hjælpe borgere til et bedre liv samtidig med, at vi sparer penge, siger Jan Hartvigsen til SDU’s hjemmeside.

CFT kan medvirke til at opfylde en ambition om en mere individualiseret tilgang til behandling af lænderygpatienter, hvor hver patient bliver tilbudt lige præcis den behandling, der er bedst til den pågældende patients ryglidelse, i stedet for at tilbyde den samme behandling til alle uanset hvilken slag rygsmerter, man døjer med.

Jan Hartvigsen slutter:

- Jeg vil gerne understrege, at det kræver en høj ekspertise at udføre CFT. I denne undersøgelse fik klinikerne, der alle havde mindst 2 års erfaring i at behandle kroniske rygpatienter, 80 timers efteruddannelse og supervision via videooptagelser af konsultationer, inden de fik lov at deltage. Selv efter denne intensive træning, var det ikke alle, der bestod og fik lov til at behandle patienter. Så CFT er ikke noget, man lærer på et weekendkursus, selv om man har klinisk erfaring. Det er ganske enkelt en radikal anderledes måde at behandle patienter på, end den de fleste klinikere anvender.

Aktuelt er det i Danmark kun muligt at modtage behandling med Kognitiv Funktionel Terapi på Odense Universitetshospital. Jan Hartvigsen og Kiropraktorernes Videnscenter afholder et webinar om CFT den 20. juni. Læs mere om webinaret HER.

Forskningsprojektet blev gennemført på Curtin University i Australien. 492 patienter deltog i projektet. Kognitiv Funktionel Terapi er udviklet af professor Peter Sullivan fra Curtin University og forskningsprojektet blev ledet af lektor Peter Kent fra Curtin University, der tidligere har været tilknyttet SDU.

Læs mere om forskningsprojektet i artiklen “Cognitive Functional Therapy with or without movement sensor biofeedback versus usual care for chronic, disabling low back pain (RESTORE): a randomised controlled, three-arm parallel group, phase 3, superiority clinical trial” HER og læs SDU’s nyhed om projektet på SDU’s hjemmeside HER.

nikkb