Klinikker tester en patienttilfredshedsundersøgelse

Lige nu tester udvalgte klinikker afviklingen af en national patienttilfredshedsundersøgelse i kiropraktorpraksis. 

Klinikkerne har sagt ja til at spørge patienterne, om de vil svare på et elektronisk spørgeskema om patientoplevet kvalitet. Spørgeskemaet der testes er udviklet af KviK i samarbejde med kiropraktorer og patienter fra praksis. 

Testklinikkernes evaluering bidrager til implementering at den endelige undersøgelse, så proceduren omkring rekruttering af patienter fungerer i praksis i store og små klinikker. 

Den endelige patienttilfredshedsundersøgelse skal afvikles i alle kiropraktorklinikker i 2023. 

nikkb