Kiropraktorpraksis deltager i internationalt samarbejde om diagnosekoder 

Line Lyskjær fra KviK er blevet observatør i WICC (WONCA International Classification Committee), der er en arbejdsgruppe inden for WONCA (World Organization of Family Doctors). WICC arbejder med klassifikationssystemer, særligt ICPC, der i Danmark anvendes til diagnosekodning i primærsektoren, herunder også i kiropraktorpraksis. 

I arbejdsgruppen sidder repræsentanter fra hele verden, som alle interesserer sig for ICPC diagnosekodning. Danmark er repræsenteret med en ICPC-konsulent fra Kvalitet i Almen Praksis (KiAP). Line Lyskjær bliver den første observatør i WICC, der repræsenterer kiropraktorpraksis.

WICC mødes årligt og seneste møde foregik i København, hvor Line Lyskjær deltog. Det er et forum, hvor ICPC klassifikationssystemet evalueres, og der er tæt relation til udviklingen og opdateringen af ICPC. Der bydes ind med konkrete initiativer, hvor medlemmer tager aktivt del i kvalificeringen af ICPC klassifikationssystemet. 

Line Lyskjær fik en fin velkomst, og der er stor interesse for det kvalitetsarbejde, der sker i kiropraktorpraksis med ICPC-kodning. 

nikkb