Hvad er den kliniske relevans af MR-skanning af lænden?

I en artikel i Ugeskrift for Læger gennemgår en gruppe forskere brug af MR-skanning i forbindelse med lænderygsmerter. Gennemgangen giver et overblik over den kliniske relevans af degenerative MR-fund i lænderygsøjlen.

I forbindelse med udredning af lændesmerter er MR-skanning den mest anvendte billeddiagnostiske modalitet, da den bedre visualiserer relevante anatomiske detaljer som diskus og nerver end f.eks. røntgenundersøgelse og CT-skanning. 

De fleste patienter, der får problemer med nyopståede lændesmerter, oplever bedring efter kort tid. På trods af at der i kliniske guidelines frarådes rutinemæssig brug af MR-skanning i diagnosticeringen af lændesmerter, har brugen af MR-skanning været støt stigende i det seneste årti, og i 2021 blev der foretaget ca. 85.000 MR-skanninger af lænden, hvilket er en stigning på over 20% siden 2013. 

Der er ikke evidens for, at diagnostisk brug af MR-skanning har positiv indflydelse på patientrapporterede effektmål såsom smerte eller funktion, og en MR-skanning vil derfor som regel ikke ændre hverken behandling eller prognose.

Sammenhængen mellem degenerative MR-fund og lænderygsmerter er relativt konsistent på befolkningsniveau, men der findes meget lidt forskning i den prognostiske værdi af MR-fund og baseret på den nuværende evidens kan MR ikke bruges til at vejlede behandling. 

MR-skanning af lænderygsøjlen anbefales kun til patienter med progredierende neurologiske udfald, mistanke om specifik patologi eller ved manglende bedring efter et konservativt behandlingsforløb.

Forskerne bag gennemgangen er Line Dragsbæk, Tue Secher Jensen, Bodil Arnbak, Janus Laust Thomsen, Susanne Axelsen, Christin Isaksen, Estrid Muff & Rikke Krüger Jensen.
https://ugeskriftet.dk/videnskab/den-kliniske-relevans-af-mr-skanning-af-laenden

Foto: Colourbox
nikkb