Studier understøtter manuel behandling af migræne og spændingshovedpine

To separate nationale retningslinjer vedrørende migræne og spændingshovedpine publiceret fornylig anbefaler begge manuel behandling som en ikke-farmakologisk behandling af de to typer hovedsmerter. Anbefalingerne er baseret på svag evidens.

Begge vejledninger blev til på baggrund af systematiske litteratursøgninger og en spørgeskemaundersøgelse blandt 380 patienter, der led af migræne og spændingshovedpine. Spørgeskemaundersøgelsen blev brugt til at belyse patienternes forventninger til behandlingen. Anbefalingerne gælder kun manuel behandling, ikke bløddelsbehandling som f.eks. trigger point behandling. 

Formålet med studierne var at tilbyde opdaterede vejledninger for nogle af de almindeligt brugte ikke-farmakologiske behandlingsteknikker ved migræne og spændingshovedpine, heriblandt manuel behandling.

Gennemgangen af den videnskabelige litteratur fastslog i begge tilfælde, at manuel behandling ikke førte til alvorlige bivirkninger samt at manuelle ledmobiliseringsteknikker kan have en positiv effekt på hyppigheden af smerter og på patientens livskvalitet.

Anbefalingerne er ikke kun baseret på den tilgængelige svage evidens, men også på fraværet af alvorlige bivirkninger og på patienternes præferencer. Over halvdelen af de patienter, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen angav, at de ville efterspørge den samme behandling, hvis det blev aktuelt i fremtiden.

Retningslinjerne blev udarbejdet af Dagmar Beier (OUH, SDU), Henriette E Callesen (metodekonsulent), Louise N Carlsen (Rigshospitalet Glostrup), Kirsten Birkefoss (Sundhedsstyrelsen), Hanna Tómasdóttir (Danske Osteopater), Hanne Wűrtzen (Rigshospitalet), Henrik Wulff Christensen (Kiropraktorernes Videnscenter), Lotte S Krøll (Rigshospitalet Glostrup), Mette Jensen (Doktor Jensen Akupunkturklinik), Christel V Høst (Rigshospitalet Glostrup) og Jakob M Hansen (OUH, SDU).

Hvis man vil vide mere, kan man læse de 2 artikler herunder:

Dagmar Beier, Henriette E Callesen, Louise N Carlsen, Kirsten Birkefoss, Hanna Tómasdóttir, Hanne Wűrtzen, Henrik W Christensen, Lotte S Krøll, Mette Jensen, Christel V Høst, Jakob M Hansen. Manual joint mobilisation techniques, supervised physical activity, psychological treatment, acupuncture and patient education in migraine treatment. A systematic review and meta-analysis. Sage Journals, 2021. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03331024211034489

Lotte Skytte Krøll, Henriette Edemann Callesen, Louise Ninett Carlsen, Kirsten Birkefoss, Dagmar Beier, Henrik Wulff Christensen, Mette Jensen, Hanna Tómasdóttir, Hanne Würtzen, Christel Vesth Høst, Jakob Møller Hansen. Manual joint mobilisation techniques, supervised physical activity, psychological treatment, acupuncture and patient education for patients with tension-type headache. A systematic review and meta-analysis. The Journal of Headache and Pain, 2021 https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-021-01298-4

nikkb