Opdatering af National Klinisk Retningslinje (NKR) for Hofteartrose

Sundhedsstyrelsen har opdateret deres NKR for Hofteartrose: Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik (THA), og den nye version udkom her i juni 2021. Baggrunden for opdateringen er begrundet med nye forskningsresultater siden den oprindelige version fra 2016, der har haft påvirkning på én eller flere af de kliniske punkt-spørgsmål der udgør retningslinjen. De kliniske spørgsmål, hvor der er sket ændringer, drejer sig alle om håndtering af patienter efter at de har fået foretaget en THA, og ordlyden i for de 3 anbefalinger er: 

 • Tilbyd ikke rutinemæssig superviseret genoptræning efter THA, da effekten ikke er bedre end selvtræning efter instruktion.
 • Overvej at tilbyde styrketræning til de patienter, som tilbydes et superviseret genoptræningsforløb efter THA.
 • Anvend ikke rutinemæssigt bevægerestriktioner efter THA, da risikoen for hosteluksationer muligvis ikke nedsættes.

Det anbefales alle kiropraktorer at opdatere sig på de nye anbefalinger med lidt øget fokus på støtteteksten til hver anbefaling. I støtteteksten redegøres for hvilke undergrupper, der kan have gavn af et superviseret genoptræningsforløb eller hvor der er behov for instruktion i bevægelsesrestriktioner. Link til den fulde udgave af NKR’en er her og Quickguiden tilgås her.

Vedrørende de kliniske spørgsmål i NKR’en som omhandler håndtering af patienter med hofteartrose i primær praksis, er der ikke sket opdatering. Ved gennemgang af litteraturen, blev der ikke fundet nye forskningsresultater som ville påvirke de oprindelige anbefalinger.

Det forventes at en kommende opdatering finder sted efter 3-5 år.

Arbejdsgruppens medlemmer udgjorde:

Fra de faglige selskaber:

 • Holger-Henning Carlsen, praktiserende læge, Dansk Selskab for Almen Medicin 
 • Inger Mechlenburg, professor, Ph.d., dr.med., Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Jane Schwartz Leonhardt, projektsygeplejerske, Ortopædkirurgisk afdeling, Dansk Sygepleje Selskab 
 • Lene Mandrup Poulsen, fysioterapeut, chefkonsulent, Gigtforeningen 
 • Pætur Mikal Holm, fysioterapeut, Ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Dansk Selskab for Fysioterapi 
 • Søren Overgaard, Professor, overlæge, forskningsleder, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, Dansk Ortopædisk Selskab 
 • Thomas Jakobsen, overlæge, Ph.d, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Dansk Ortopædisk Selskab
 • Erik Poulsen, kiropraktor, Ph.d., Hofteklinikken og ekstern lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk universitet, Dansk Selskab for Kiropraktik 

Fra Sundhedsstyrelsens sekretariat:

 • Christoffer Bruun Korfitsen (metodekonsulent) 
 • Kirsten Birkefoss (søgespecialist) 
 • Lone Ramer Mikkelsen (fagkonsulent) 
 • Marie-Louise Kirkegaard Mikkelsen (projektleder) 
 • Simon Tarp (formand)

Link til den Nationale Kliniske Retningslinje: https://bit.ly/3y86XmV

nikkb