Hvilke børn i børnehavealderen har gavn af struktureret behandling af motoriske evner? 

Børnehavealderen er en afgørende periode for børns udvikling af motoriske færdigheder og derfor et godt tidspunkt for forbedring af disse færdigheder.

Studiet undersøgte effekten af et intensivt, struktureret forløb for at forbedre de motoriske færdigheder hos børnehavebørn i alderen 3-6 år. Interventionen indeholdt stimulering af alle motoriske domæner, daglige aktiviteter, der øger pulsen samt mindfulness.

Børnene blev delt op i en interventions- og en kontrolgruppe med omtrent 200 børn i hver gruppe, og deres motoriske færdigheder blev målt ved interventionsstart og efter 6, 18 og 30 måneder.

Studiet viste overordnet set ingen effekt på motoriske færdigheder af interventionen. Der var en lille effekt efter seks måneder på finmotorik alene, som forsvandt ved senere opfølgninger. Der var en tendens til forbedring i de børnehaver, der havde de dårligste gennemsnitlige færdigheder som udgangspunkt, så fremtidige forløb bør fokusere på de børnehaver, hvis børn ligger under gennemsnittet for motorik.

Det er endnu for tidligt at sige noget om en evt. indflydelse på trivsel, fysisk aktivitet, overvægt m.m.

Lise Hestbæk et al. The Effect of a Structured Intervention to Improve Motor Skills in Preschool Children: Results of a Randomized Controlled Trial Nested in a Cohort Study of Danish Preschool Children, the MiPS Study. https://bit.ly/3Hn62nS

nikkb