Hvad synes kiropraktorerne om pakkeforløbene?

Patienter i kiropraktorpraksis kan inkluderes i et pakkeforløb hvis de har enten lumbal radikulopati, cervikal radikulopati eller lumbal spinalstenose. Pakkeforløbene beskriver en fast logistik og managementstruktur (milepælsundersøgelser, kommunikation med egen læge, etc.), mens behandlingsindholdet henviser til eksisterende nationale kliniske retningslinjer. Patienterne får større offentligt tilskud hvis de er i pakkeforløb. Statistikker har vist at pakkeforløbene blev brugt mindre end forventet, og den aktuelle undersøgelse havde derfor til formål at beskrive brugen af ​​pakkeforløb i kiropraktorpraksis og identificere eventuelle barrierer for anvendelsen.

Registerdata fra Danske Regioner på 244 inkluderede klinikker viste begrænset og inkonsekvent brug af pakkeforløb i perioden 1. april 2017 til 31. marts 2020. I alt 269 kiropraktorer (44% af de adspurgte) besvarede et spørgeskema, og 45 leverede kommentarer som blev anvendt i en kvalitativ analyse. Mindst 60 % af kiropraktorerne svarede 'Meget enig' eller 'Enig' i størstedelen af spørgsmålene, hvilket tyder på en overordnet positiv holdning til at bruge pakkeforløbene, mens tre områder blev identificeret som 'problematiske', da mere end 20 % af klinikerne var uenige eller meget uenige. Sammen med de kvalitative analyser indikerede resultaterne, at manglende anvendelse af pakkeforløb hovedsageligt var relateret til den praktiske organisering og logistik i klinikkerne, samarbejdet med praktiserende læge, kiropraktorens rolle i behandlingen af ​​patienter og hvilken patientpopulationen klinikken havde ​​interesse for (børn, atleter, etc.).

Jensen RK, Ris I, Linnebjerg E, Christensen HW, Myburgh C. The utilisation of regulated standardised care packages by Danish chiropractors: a mixed methods study. Chiropr Man Therap. 2022 Mar 8;30(1):14. https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-022-00423-7

nikkb