Hovedpine i Kiropraktorpraksis (HIK projektet)

Mange patienter, der søger kiropraktor, lider af hovedpine i flere afskygninger. Vores viden er dog mangelfuld, hvad angår den kliniske håndtering, klassificering samt effekten af den kiropraktiske behandling. Vi ønsker derfor at beskrive, hvad der foregår ude i praksis med henblik på at opnå et bedre vidensgrundlag at arbejde videre på over de kommende år.

Hovedpinesygdomme er globalt set blandt de 10 mest invaliderende sygdomme i forhold til erhvervsudygtighed, og det er den primære årsag til dårlige leveår i aldersgruppen 10-50 år. Derudover er hovedpine ansvarlig for ca. 20% af det samlede sygefravær på det danske arbejdsmarked. Ca. hver 3. dansker har på et eller andet tidspunkt i livet søgt hjælp for sin hovedpine i primær praksis. Hovedpine er således ikke kun problematisk for den enkelte patient, men i høj grad også en tung samfundsøkonomisk belastning, og en rettidig og homogen indsats i primærsektoren er derfor essentiel, da det typisk er her, patienterne skal håndteres.

Dette projekt skal være med til at afdække kohorten af patienter med hovedpine i kiropraktorpraksis, og planen er, at vi på sigt skal have etableret kliniske longitudinelle studier omkring behandling af hovedpine i kiropraktorpraksis. Dette kan potentielt set medvirke til udarbejdelse af bedre anbefalinger til diagnostik, håndtering og behandling af patienter med hovedpine i primærsektoren, herunder kiropraktorpraksis.

Med kiropraktorernes hjælp vil vi komme godt på vej med større viden til gavn for både jer, jeres patienter og samarbejdspartnere. Håbet med dette projekt er, at vi kan få kiropraktorerne involveret som en af de primære aktører i primær praksis, når det gælder håndtering af patienter med hovedpine.

HIK projektet indeholder to hovedområder som skal søge at afdække diagnostik, undersøgelse og håndtering af patienter med hovedpine samt prævalensen af patienter med hovedpine i kiropraktorpraksis.

Den ene del indeholder et pilotstudie på anvendelsen af journaldata, hvor vi vil anvende helbredsoplysninger indført i journalen, samt diagnosekoder. Formålet er at undersøge og evaluere muligheden for systematisk dataindsamling, heraf afprøvning af praktiske procedurer, samt en vurdering af de udtrukne datas anvendelighed. Data udtrækkes over en 4-ugers periode fra nogle få klinikker der har givet samtykke hertil.

Den anden del indbefatter en registrering af antal hovedpine patienter, samt en spørgeskemaundersøgelse. Alle praktiserende kiropraktorer vil i foråret 2022 få tilsendt en invitation per mail om at deltage i projektet og vi håber selvfølgelig på stor opbakning hertil, så vi kan få et dækkende resultat. Deltagere i projektet skal svare på et online spørgeskema, som omhandler viden omkring diagnostik, undersøgelse og håndtering af patienter med hovedpine. Dette vil tage ca. 20 minutter at udfylde. Derefter skal man i en periode på 4 uger registrere hvor mange patienter med hovedpine man ser, samt det totale antal patienter i klinikken. Registreringen laves nemt og overskueligt i en udleveret logbog, som man kan udfylde løbende eller ved opsamling. Det forventes at dataindsamlingen vil starte omkring maj måned. 

HIK projektet er støttet af Kiropraktorfonden og udføres af Kristina Boe Dissing, seniorforsker ved Kiropraktorernes Videnscenter, i samarbejde med Rikke Krüger Jensen, Henrik Hein Lauridsen og Henrik Wulf Christensen.

nikkb