Indholdet af HIK

HIK projektet består af to overordnede dele:

  1. Spørgeskemaprojektet

Følgende ønskes belyst:

  • Prævalens af konsultationer med hovedpine, samt hovedpine diagnoser
  • Indhold af første konsultation (anamnese og undersøgelse)
  • Håndtering af patienter med hovedpine
  • Hvilke behandlingsmodaliteter anvendes
  • Viden om den kliniske vejledning fra Dansk Selskab for Kiropraktik (DSK) og den internationale klassifikation (ICHD-10)

Dataindsamling foregår via spørgeskema i Redcap, samt en logbogs registrering over 4 uger. Alle kiropraktorer i Danmark kan deltage.

  1. KirCACS projektet – et pilotprojekt

Følgende ønskes belyst:

  • Anvendeligheden af elektroniske journaldata
  • Den præliminære prævalens af diagnosekoder for hovedpine anvendt i kiropraktor praksis
  • Kvantificering af indholdet fra første konsultation (anamnese og undersøgelse) hos patienter med hovedpine

Dataindsamling foregår via KirCACS i forskningsnetværket Forskning i Kiropraktorpraksis (FIK) ved Kiropraktorernes Videnscenter.

nikkb