Formålet med HIK

Mange patienter i kiropraktor praksis lider af hovedpine, men vi kender ikke omfanget heraf. For at yde den bedst mulige hjælp, er det væsentligt at få øget viden om diagnostik, håndtering og behandling af denne patientgruppe.

Hovedpinesygdomme er globalt set blandt de 10 mest invaliderende sygdomme i forhold til erhvervsudygtighed, og hovedpine udgør ca. 20% af det samlede sygefravær på det danske arbejdsmarked. Ca. hver 3. dansker har på et eller andet tidspunkt i livet søgt hjælp for sin hovedpine i primær praksis. Hovedpine er således ikke kun problematisk for den enkelte patient, men i høj grad også en tung samfundsøkonomisk belastning, og en rettidig og homogen indsats i primærsektoren er derfor essentiel, da det typisk er her, patienterne skal håndteres.

Kiropraktorer ser og håndterer patienter med hovedpine og har erfaringsmæssigt god effekt med manuel behandling, men evidensen på området er mangelfuld. Vi ved heller ikke meget om hvor mange patienter med hovedpine kiropraktorerne ser, hvilke typer hovedpine, hvordan disse patienter præsenterer sig, hvilken behandling de får og hvordan det går dem på sigt.

Dette projekt skal være med til at afdække disse områder og håbet er at få kiropraktorerne til at stå stærkere som det naturlige valg i primærsektoren til gavn for patienter med hovedpine. Derudover er planen på sigt er at få lavet kliniske longitudinelle studier omkring manuel behandling af hovedpine, hvilket potentielt set kan medvirke til udarbejdelse af bedre anbefalinger til diagnostik, håndtering og behandling af patienter med hovedpine i primærsektoren.

nikkb