Baggrunden for DigSi

Digitale sundhedsindsatser i form af apps til mobiltelefoner, interaktive hjemmesider og sms-beskeder har et enormt potentiale som sikre og omkostningseffektive værktøjer til at forbedre patienters helbred, da de kan skræddersys til den enkelte patients behov og er skalérbare til at kunne nå ud til mange patienter. Derfor er de digitale sundhedsindsatser også blevet opfattet som essentielle for at løse nogle af de problemer, vores sundhedsvæsen står overfor i kommende år, hvor presset på de tilgængelige ressourcer øges. 

Typisk består digitale sundhedsindsatser af flere komponenter, der retter sig mod egenhåndtering, bl.a. at give patienter information om deres helbredstilstand, ændre deres opfattelse og forståelse af deres helbred, og monitorere patientens helbredstilstand eller -adfærd. Formålet er ofte at øge patientens ejerskab over eget helbred. 

Et eksempel på en sådan digital indsats er appen selfBACK, der er udviklet til at hjælpe patienter med uspecifikke lænderygsmerter. SelfBACK er blevet evalueret i et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor lænderygpatienter blev tilbudt at bruge appen i tillæg til et vanligt behandlingsforløb hos enten kiropraktor, praktiserende læge, fysioterapeut eller rygcenter. Patienter, der brugte selfBACK havde i gennemsnit større forbedring i funktionsniveau sammenlignet med en kontrolgruppe, der kun fik vanlig behandling. 

nikkb