Forskning afslører tvivlsom praksis omkring medforfatterskab til en akademisk artikel

30% af de danske forskere, der har deltaget i en danskledet undersøgelse indikerer, at de i løbet af deres ph.d.-studium har følt behov for at inkludere etablerede forskere hvis bidrag reelt ikke overholder normerne for inklusion som gæsteforfattere i deres akademiske artikler. De 427 danske forskere, der deltog i undersøgelsen udgør 10% af det totale antal unge danske forskere, der var inviteret til at deltage.

Undersøgelsen bekræfter, at gæsteforfatterskab er et væsentligt problem, især inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab, matematik og sundhedsvidenskab. Resultaterne indikerer også, at det i væsentlig grad er et kulturelt problem i den forstand, at nogle ph.d.-studerende studerer i miljøer, hvor gæsteforfatterskaber er accepteret praksis blandt erfarne forskere, der forventer og i nogle tilfælde endda efterspørger gæsteforfatterskaber fra de yngre forskere, de arbejder med. Disse magtforhold er vigtige at holde sig for øje, når man udtænker indsatser for at fremme god forfatterskabspraksis.

Blandt begrundelserne for at inkludere forskere, der reelt ikke yder bidrag til forskningen i forfatteroversigten, er et pres fra ”en indflydelsesrig person”. Andre almindelige årsager der blev nævnt, omfattede ønsket om at bevare et godt forhold til den indflydelsesrige person, en opfattelse af, at det er almindelig praksis på området ("alle andre i mit felt gør det"), og en opfattelse af, at den indflydelsesrige person fortjente det.

Ifølge undersøgelsesdeltagernes erfaringer er tvivlsom forfatterskabspraksis udbredt blandt forskere i begyndelsen af deres karriere, og den ser ud til at blive forstærket gennem en kombination af tvangsmæssige magtforhold og dominerende normer i nogle forskningskulturer. 

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt i alt 1.336 deltagere fra fem europæiske lande (Danmark, Ungarn, Irland, Portugal og den fransktalende del af Schweiz), og deltagerne repræsenterer medicin, samfundsvidenskab, erhvervsstudier, jura, humaniora og teologi. 

Goddiksen MP, Johansen MW, Armond AC, Clavien C, Hogan L, Kovacs N, et al. “The person in power told me to”—European PhD students’ perspectives on guest authorship and good authorship practice. PLoS ONE 18(1) 2023:e0280018. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280018

nikkb