Forskere fra Kiropraktorernes Videnscenter og SDU sætter deres præg på konference

Det meste af denne uge afholder forskere fra hele verden konferencen International forum for back and neck pain research in primary care i Groningen i Holland.

Danske forskere sætter deres store præg på konferencen. Fra Kiropraktorernes Videnscenter deltager stort set hele forskergruppen, og de får selskab af kolleger fra Klinisk Biomekanik på SDU og forskere fra Rygcenter Middelfart.

To af de danske forskere præsenterer oplæg i plenum: Mette Jensen Stochkendahl præsenterer oplægget One size does not fit all der handler om lænderygpatienters erfaringer med Selfback-app’en og er ordstyrer ved flere andre aktiviteter. Søren Grøn fra SDU præsenterer et oplæg i plenum – What do people believe to be the cause of low back pain, der handler om folks opfattelse af grunden til lænderygsmerter.

Konferencen omfatter også præsentationer af posters, hvor forskere fra Kiropraktorernes Videnscenter, SDU og Rygcenter Middelfart præsenterer deres forskning.

I alt består delegationen af forskere baseret i Danamrk af 16 forskere: Kristina Boe Dissing, Lise Hestbæk, Rikke Krüger Jensen, Alice Kongsted, Simon Dyrløv Madsen, Mette Jensen Stochkendahl, Bodil Arnbak, Bibi Dige Heiberg, Søren Grøn, Henrik Hein Lauridsen, Inge Ris Hansen, Malin Gustafsson Anders Hansen, Casper Nim, Søren O'Neill og Dorte Ziegler.  

Konferencen afholdes fra 29. august til 1. september.  

nikkb