8.4.d Kontrol af diagnostikmonitorer

Formål: At sikre sig, at den benyttede diagnostikmonitor til stadighed kan levere den nødvendige information.
Udstyr: Diagnostikmonitor, testbilledeTG18 der kan hentes via KirPACS: http://www.kirpacs.dk/pacs/download?type=tg18 (klik på linket)
Metode: Det benyttede testbillede hentes frem på skærmen, og der foretages en visuel bedømmelse af, hvorvidt det viste billede har den samme kvalitet, som da den første konstanskontrol blev udført. 

Det kontrolleres, om man kan se firkanterne inde i de to firkanter, der er markeret med rødt på figuren (0 / 5 %) og (100 / 95 %).

  tg18.jpg

DICOM billede (testfantom) til vurdering af diagnostiske monitorers kvalitet og stabilitet. 

Interval: Ugentligt – men hvis monitoren er låst på indstillingerne kan den ugentlige kontrol sættes op til månedlig.
Tolerancer: Der må ikke ved visuel inspektion kunne konstateres afvigelser i forhold til den første konstanskontrol.
Data:

Måleresultatet indføres i skema 8.0.d. Dette gælder kun for de klinikker, der IKKE får konstanskontrollerne vurderet af Kiropraktorernes Videnscenter via KirPACS. Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv. 

Kiropraktoren skal hver måned indsende kopi af måleresultater til Kiropraktorernes Videnscenter, skema 8.0.d.

For de klinikker, der  får deres konstanskontroller vurderet af Kiropraktorernes Videnscenter via  KirPACS henvises til ny procedure i Brugermanualen , side 5 - følg linket:

KirPACS Brugermanual

nikkb