8.4.1.a Vejledning om filmfejl

Vejledning om filmfejl
(sensisormeterfilm)

Fejl Mulig årsag
Lav sværtning - Fornyermængde utilstrækkelig
- For lav fremkaldetemperatur
- Ingen cirkulation af fremkalder
- Fremkalder kontamineret (fixer)
Høj sværtning - Fornyermængde for stor
- For høj fremkaldetemperatur
Højt slør - Fremkalder kontamineret
- For høj fremkaldetemperatur
- Film udsat for kemikaliedampe
- Film opbevaret for længe eller forkert (høj temperatur)
Streger på den 
fremkaldte film
- Kemikalierester på filmtransport-rullerne
- En rulle sidder fast
“Lyn” på den 
fremkaldte film
- Statisk elektricitet, der skyldes for lav luftfugtighed i mørkekammer
- Hurtig udtagning af film fra pakning eller kassette
Gråskala ses ikke på filmen - Sensitometer defekt
- Fremkalder totalt kontamineret af fixer

 

 

nikkb