8.3.a Konstanskontrol Fremkaldemaskine

Fremkaldetemperatur, grundslør, sværtning og kontrast

Formål: At sikre at sværtning og kontrast i billedet er konstant.
Udstyr: Sensitometer, densitometer, digitalt termometer. 

Den anvendte film skal være “frisk”, have et lavt grundslør og have været opbevaret i køleskab. Anvend det samme emulsions-nummer så længe som muligt, dog aldrig tæt op til en udløbsdato.

Metode: Maskinen testes altid 1 time efter opstart, idet den skal testes på samme tidspunkt hver dag. En fremkaldemaskine anses for at være opvarmet og indkørt på 30 minutter.

Der udføres én filmeksponering i sensitometeret, hvorefter filmen fremkaldes. 

Herefter kan følgende målinger og beregninger foretages: 

  • Fremkaldetemperatur: Måles med digitalt termometer.  
  • Følsomhed: På den fremkaldte film har man nu sin “trappe” eller “grå-skala”. Følsomheden måles med densitometer på det trin på gråskalaen, der ligger nærmest punktet, hvor sværtningen er 1.00 + grundslør, og dér måles den altid indtil ny modtagekontrol.  
  • Kontrast: Beregnes som differencen mellem målingen på det trin på gråskalaen, der ligger nærmest sværtningspunktet 2.00 + grundslør og følsomhedstrinnet (1.00 + grundslør), og ud fra de to trin beregnes den altid indtil ny modtagekontrol. 
  • Grundslør: Måles i et ueksponeret område af filmen. 
    Resultaterne for følsomhed, kontrast og grundslør må højst afvige fra basismålingerne, fastlagt ved modtagekontrol, som anført under tolerancer.
Interval: Dagligt, dog kun på dage hvor fremkaldemaskinen er i drift!
Tolerancer:
Følsomhed:   ± 0.15
Kontrast: ± 0.15
Grundslør: ≤ 0.25
Data: De daglige resultater plottes ind i skemaet “Konstanskontrol af fremkalder”. Skema 3.

Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv. 

Kiropraktoren skal hver måned indsende kopi af måleresultater til Kiropraktorernes Videnscenter.

nikkb