8.2.a Konstanskontrol Mørkekammer

Indtrængende lys

Formål: At sikre sig mod uønsket slør og falske skygger på filmen.
Metode: Med døren til mørkekammeret lukket og mørkekammerlampen slukket tilvænnes øjet ca. 5 min. Herefter kontrolleres der for lys.
Interval: Én gang årligt.
Tolerancer: Der må ikke kunne ses indtrængende lys, hverken fra døre eller andre steder.
Data: Resultatet indføres i skema 1 ”Indtrængende lys”. 

Al dokumentation fra  konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv. 

Kiropraktoren skal én gang årligt indsende kopi af måleresultater til Kiropraktorernes Videnscenter.

 

Mørkekammerlys

Formål: At sikre sig mod uønsket slør og falske skygger på filmen.
Udstyr: Kassette med film og mønt.
Metode: En frisk film lægges i kassette i totalt mørke. Kassetten lægges oven på bucky-skuffen og for-eksponeres således, at sværtningen ligger mellem 1.0 -1.5 ved lav kV/lav mAs (der skal bruges et aluminiumsfilter for at få tilstrækkelig lav sværtning). Den ufremkaldte testfilm tages ud af kassetten og lægges på fremkalderbordet. Der lægges nu en mønt på filmen i 1 minut. Herefter fremkaldes filmen. 

Husk at notere faktorerne, der giver en sværtning mellem 1.0 og 1.5 til næste gang.

Interval: Én gang årligt.
Tolerancer: Ingen sværtningsforskel mellem området under mønten og udenfor.
Data: Resultatet indføres i skema 2 ”Mørkekammerlys”.

Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv. 

Kiropraktoren skal én gang årligt indsende kopi af måleresultater til Kiropraktorernes Videnscenter.

 

 

nikkb