8.1.a Konstanskontrol Apparaturoversigt

Apparaturoversigt

Digitalt termometer:

Til kontrol af det indbyggede termometer i fremkaldemaskinen.
Densitometer: Til måling af filmsværtning (densitet).
Sensitometer: Eksponerer røntgenfilmen med en gråskala i trin med stigende sværtning.
Fantom: Til kontrol af røntgengeneratoren med hensyn til opløsningsevne, stabilitet af kV og mAs og sammenfald af lys og strålefelt.
Trådgitter: Til kontrol af om kassetterne lukker tæt sammen om filmen (kompression).
 Bemærk: Sæt et nr. på alle kassetter.

Til daglig kontrol af fremkalderen (grundslør, følsomhed (sværtning) og kontrast) udføres én eksponering på en film i sensitometer.

Til månedlig kontrol af sværtning, strålekvalitet, lys- og strålefelt samt opløsning laves der i én arbejdsgang 2 eller 4 optagelser på fantomet, afhængigt af om man har eksponeringsautomatik eller ej (se specifikke vejledninger):

Optagelse 1) 70 kV uden eksponeringsautomatik, grov fokus
Optagelse 2) 90 kV uden eksponeringsautomatik, fin fokus
Optagelse 3) 70 kV med eksponeringsautomatik, fin fokus
Optagelse 4) 90 kV med eksponeringsautomatik, fin fokus

FFA indstilles til f.eks. 1,4 m eller f.eks. 1,0 m med 30 mm aluminiumsfilter. Densitometeraflæsningen i feltet for måling af optisk densitet (sværtning) skal ligge mellem 1,0-1,5. Dette opnås ved justering af enten mAs, FFA eller aluminiumsfilter og vil variere fra anlæg til anlæg. 

nikkb