7. Beskrivelse af elektrisk-mekanisk eftersyn

Ved det tidligere årlige eftersyn blev det undersøgt, om apparatet var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Den nuværende modtagekontrol, statuskontrol og konstanskontrol omfatter ikke noget elektrisk-mekanisk eftersyn. Røntgenbekendtgørelsen fra 1998 angiver kun, at der efter den ansvarlige fysikers skøn skal foretages et elektrisk-mekanisk eftersyn uden nærmere at specificere omfang eller interval.

Det årlige eftersyn blev, som navnet siger, udført én gang årligt. Da apparaturets brugsfrekvens hos kiropraktorer er meget lav sammenlignet med brugsfrekvensen på sygehuse, vil det fremover være tilstrækkeligt at foretage et elektrisk-mekanisk eftersyn med tre års mellemrum og med et forholdsvis lille omfang.

Omfang af eftersynet

Kontrol af fastgørelser, f.eks. apparaters, stativers, røntgenrørs og andre tungere genstandes fastgørelseKontrol af kæder, wirer og deres befæstigelserKontrol af sikkerhedskontakter, endestop, bremser, udbalanceringer og fiksationerKontrol af ekstrabeskyttelse herunder udligningsforbindelserKontrol af ledninger, stikpropper, isolation og aflastningerKontrol af afbrydere, omskiftere, indikeringer og kontrollamperKontrol af blygummimateriels tilstand og tilstedeværelse.

Eftersynets hyppighed
Eftersynet foretages af et godkendt røntgenfirma med højst tre års mellemrum.

Opbevaring af dokumentation

Firmaet vil ved eftersynet udfylde et skema. En kopi af dette skal kiropraktoren indsende til til Kiropraktorernes Videnscenter, såfremt der ikke foreligger en helt klar aftale med firmaet om, at dette foretager indsendelsen.

Det originale skema opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet.

nikkb