6. Beskrivelse af statuskontrol

Udførelse af statuskontrol

Ved statuskontrollen udføres der som ved modtagekontrollen absolutte målinger f.eks. målinger med en lysmåler på betragtningskassen. Målingerne skal altså udføres af et firma.

Der udføres kun en lille del af de målinger, der udføres ved modtagekontrollen, men der er ingen forskel på måleproceduren.

Omfang af statuskontrol

Ved statuskontrollen skal nedenstående checkes. En komplet liste, der vil danne basis for en aftale med et firma, findes i bilag 1 i røntgenbekendtgørelsen.

Filmbetragtningskasser
Om filmbetragtningskasser har lysstofrør med samme lysfarve. Om lysstyrken er tilstrækkelig og ensartet over lysfladen, og om rumbelysningen ikke er for kraftig.

Det er nøjagtig de samme målinger, der udføres på betragtningskassen ved statuskontrollen som ved modtagekontrollen. Det hænger sammen med, at der ikke findes nogen brugbar konstanskontrol for betragtningskasser.

Røntgengenerator
Om højspændingen (kV) er korrekt.
Om mAs-værdierne er lineære, eksempelvis om den dobbelte mAs giver den dobbelte ydelse ved en given kV.

Ved røntgengeneratoren udføres der to målinger ved statuskontrollen.
Det er nødvendigt at udføre disse, idet den månedlige konstanskontrol på nogle områder er usikker.

Billedpladesystemer (CR)
Om spatial opløsning, lavkontrastfølsomhed, støjvurdering, udkoblingsdosis, følsomhed, folieartefakter, foliefølsomhed er tilfredsstillende.

Direkte radiografi (DR)
Om spatial opløsning, lavkontrastfølsomhed, støjvurdering, udkoblingsdosis, følsomhed er tilfredsstillende.

Statuskontrol skal udføres én gang årligt.

Opbevaring af dokumentation

Firmaet vil ved statuskontrollen udfylde nogle skemaer med måleresultater.
En kopi af måleskemaerne skal indsendes til til Kiropraktorernes Videnscenter, så røntgenkonsulent og fysiker kan gennemgå dem for at se, om alt er i orden, og i givet fald rådgive omkring justeringer og reparationer. Ved senere optrædende problemer kan disse måleresultater også være nyttige ved rådgivning.

Alle skemaer fra statuskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. De seneste måleskemaer skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv.

nikkb