4. Fortegnelse over godkendte firmaer

Modtagekontrol, statuskontrol og mekanisk-elektrisk kontrol

Da man skal være rimelig sikker på, at kontrol af røntgenudstyret og forstærkningsskærmenes absolutte følsomhed udføres på en kvalificeret måde, må kun nedenstående firmaer bruges hertil. Skulle nogen, der er tilknyttet fysikerordningen ved til Kiropraktorernes Videnscenter ønske at anvende et andet firma, skal firmaet først kontakte fysikeren med henblik på at komme på listen. Med hensyn til kontrol af mørkekammer, fremkaldemaskine og film vil de nævnte firmaer sandsynligvis ikke udføre den, men den kan udføres af et af de firmaer, der servicerer fremkaldemaskiner.

 • Agfa Healthcare
 • DatecMedico
 • Fujifilm Danmark A/S
 • Denray
 • DuMed
 • JGP Røntgen Rådgivning
 • Philips A/S
 • PROmedico
 • Santax A/S
 • Siemens A/S
 • Skan-ray I/S
 • Valsø X-Ray
 • vns-service

Der henvises til firmaernes hjemmeside, som fremgår af afsnittet "Nyttige adresser og telefonnumre" (se håndbogens kapitel 2).

Installation og reparation

Installation og reparation af røntgenapparater må kun foretages af fimaer, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. En opdateret liste over disse firmaer kan fås hos Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.

nikkb