8.4.a Konstanskontrol Håndfremkaldning

Fremkaldetemperatur, grundslør, sværtning og kontrast

Formål:

At sikre at sværtning og kontrast i billedet er konstant.

Udstyr:

Sensitometer, densitometer, termometer. 

Den anvendte film skal være “frisk”, have et lavt grundslør og have været opbevaret i køleskab. Anvend det samme emulsions-nummer så længe som muligt, dog aldrig tæt op til en udløbsdato.

Metode:

Fremkalderen testes, når temperaturen er stabil og højst afviger nogle få grader fra 20 grader. Fremkaldetiden skal korrigeres afhængig af den målte temperatur. Fremkalderammen med filmen skal bevæges på samme måde, som når der fremkaldes kliniske film, f.eks. kraftig bevægelse 5-10 sekunder, når filmen kommes i fremkalderen, og derefter hvert minut under fremkaldningen. 

Der udføres én filmeksponering i sensitometeret, hvorefter filmen fremkaldes. 

Herefter kan følgende målinger og beregninger foretages: 

  • Fremkaldetemperatur: Måles med digitalt termometer.  
  • Følsomhed: På den fremkaldte film har man nu sin “trappe” eller “grå-skala”. Følsomheden måles med densitometer på det trin på gråskalaen, der ligger nærmest punktet, hvor sværtningen er 1.00 + grund-slør, og dér måles den altid indtil ny modtagekontrol.  
  • Kontrast: Beregnes som differencen mellem målingen på det trin på gråskalaen, der ligger nærmest sværtningspunktet 2.00 + grundslør og følsomhedstrinnet (1.00 + grundslør), og ud fra de to trin beregnes den altid indtil ny modtagekontrol. 
  • Grundslør: Måles i et ueksponeret område af filmen. 
    Resultaterne for følsomhed, kontrast og grundslør må højst afvige fra basismålingerne, fastlagt ved modtagekontrol, som anført under tolerancer.

Interval:

Dagligt, dog kun på dage hvor tanksættet bruges!

Tolerancer:

Følsomhed:  

± 0.15

Kontrast:

± 0.15

Grundslør:

≤ 0.25

Data:

De daglige resultater plottes ind i skemaet “Konstanskontrol af fremkalder”.

Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv. 

Kiropraktoren skal én gang månedligt indsende kopi af måleresultater til Kiropraktorernes Videnscenter.

 

 

nikkb